merske napake in obdelava podatkov

 1. Izračunaj prostornino kocke, če izmerimo stranico a = 5cm$ \pm$1mm! Kolikšna sta relativna in absolutna napaka prostornine?
  Rp:
  stranica kocke zapisana z absolutno in relativno napako: a = 5cm$ \pm$1mm = 5cm(1$ \pm$1/50) = 5cm(1$ \pm$0, 02)

  prostornina kocke: V = a3 = 125cm3

  relativna napaka: V = a3 = 125cm3(1$ \pm$0, 02 . 3) = 125cm3(1$ \pm$0, 06)

  absolutna napaka: V = a3 = 125cm3(1$ \pm$0, 06) = 125cm3$ \pm$7.5cm3

  lahko bi pisali tudi na dolgo:

  V = a3 = (5cm$ \pm$1mm)3 = [5cm(1$ \pm$0, 02)]3 = 125cm3(1$ \pm$0, 02 . 3) = 125cm3(1$ \pm$0, 06)

 2. Izračunaj ploščino kroga, če namerimo radij r = 12cm$ \pm$1mm! Kolikšna sta relativna in absolutna napaka ploščine?

  Rp:

  Ker je ploščina kroga p = $ \pi$r2 , bomo morali sešteti relativni napaki radija (2x relativna napaka radija), zato najprej poiščemo le-to:

  r = 12cm$\displaystyle \pm$1mm = 12cm$\displaystyle \left(\vphantom{1\pm\frac{1mm}{12cm}}\right.$1$\displaystyle \pm$$\displaystyle {\frac{{1mm}}{{12cm}}}$$\displaystyle \left.\vphantom{1\pm\frac{1mm}{12cm}}\right)$ = 12cm(1$\displaystyle \pm$0, 008)

  ploščina:

  p = $\displaystyle \pi$r2 = $\displaystyle \pi$122cm2(1$\displaystyle \pm$0, 008 . 2) = 452cm2(1$\displaystyle \pm$0, 016)

  pa imamo zapis z relativno napako!

  poiščemo še absolutno napako:

  p = 452cm2(1$\displaystyle \pm$0, 016) = 452cm2$\displaystyle \pm$7cm2

  za konec še pravilno zaokrožimo:

  p = 450cm2(1$\displaystyle \pm$0, 02) = 450cm2$\displaystyle \pm$7cm2

 3. Izračunaj ploščino kvadrata, če izmerimo stranico a = 5cm$ \pm$1mm! Kolikšna sta relativna in absolutna napaka ploščine?

 4. Izračunaj ploščino enakostraničnega trikotnika, če izmerimo stranico a = 5cm$ \pm$1mm! Kolikšna sta relativna in absolutna napaka ploščine?

 5. Bazen je dolg 20, 0m, širok 12, 0m in globok 2, 5m. (Pri reševanju naloge je potrebno upoštevati dogovor o zapisovanju količin in merskih napakah pri zapisu!) Gostota vode je 1000kg/m3!
  a)
  Koliko vode moramo natočiti v bazen, da ga do vrha napolnimo?
  b)
  Kolikšna je napaka na volumnu vode?
  c)
  Kolikšna je napaka na masi vode?

 6. Okrogla kapljica olja ima premer 0, 5mm$ \pm$0, 01mm. Kolikšna je absolutna napaka pri izračunu prostornine? Obkroži!
  a)
  4 . 10-9mm3
  b)
  0, 02mm3
  c)
  6%
  d)
  2%
  e)
  0, 07mm3

me 2007-11-05