jedrske reakcije

 1. Izračunaj koliko energije se sprosti ob jedrski reakciji: 2H + 2H - > 3H + 1H ? (Masa devterija je 2,01410 u, masa tritija 3,01605 u in masa vodika 1,00738 u.)
  Rp:
  Če seštejemo masi devterija, ki reagirata v reakciji 2 . 2, 01410u = 4, 02820u in ju primerjamo z vsoto mas tritija in vodika 3, 01605u + 1, 00738u = 4, 02343u ugotovimo, da je po reakciji skupna masa tritija in vodika manjša, kot je bila skupna masa obeh devterijev pred reakcijo.

  Razlika mas $ \Delta$m = 4, 02343u - 4, 02820u = - 0, 00477u se je spremenila v energijo:

  (če se masa zmanjša se energija sprosti, če pa je masa po reakciji večja, kot pred njo, potem za reakcijo potrebujemo energijo)

  E = |$ \Delta$m| . c2 =

  = 0, 00477u . (3 . 108m/s)2 = 0, 00477 . 1, 66 . 10-27kg(3 . 108m/s)2

  E = 7, 1 . 10-13J se sprosti pri reakciji.

 2. Izračunaj koliko energije se sprosti ob jedrski reakciji: 14N + 4He - > 17O + 1H ? (Masa dušika je 13,99923 u, masa helija 4,00151 u, masa kisika 16,99474 u in masa vodika 1.00728 u.)
  Rp:
  Računamo kot pri prejšnji nalogi!

 3. Kolikšna je reakcijska energija za reakcijo: 2H + 3H - > 4He + n ? (Masa devterija je 2,014102 u, masa tritija 3,016050 u, masa helija 4,00260 u in masa nevtrona 1,008665 u.)
  Rp:
  Tudi ta naloga se rešuje kot prva:

  najprej seštejemo masi pred reakcijo in po njej ter jih primerjamo!

  Vseeno bi lahko zapisal račun, kajne!

 4. Kolikšna je reakcijska energija za reakcijo: 144Nd - > 4He + 140Ce ? (Mase: 144Nd : 143, 91013u, 4He : 4, 00260u, 140Ce : 139, 90548u)
  Rp:
  Najprej je treba od mase neodima odšteti masi cerija in helija, nato pa vse skupaj pomnožiti z 934 MeV. Dobimo rezultat: 1,9 MeV energije se sprosti ob te reakciji.

 5. Kolikšna je reakcijska energija pri razpadu nevtrona?

 6. Kolikšna je reakcijska energija pri razpadu protona?

 7. Kolikšna je reakcijska energija za reakcijo: 1H + 3H - > 4He + e+ ? (Masa vodika je 1,00759 u, masa tritija 3,016050 u, masa helija 4,00260 u in masa elektrona 9, 1095 . 10-31kg)

 8. Kolikšna je reakcijska energija za reakcijo: 6Li + 1H - > 4He + 3He+ ? (Masa litija je 6,01539 u, masa vodika 1,00759 u, masa helija 4,00260 u in masa helija 3 3,01590 u)

me 2007-11-05