osnovne konstantetežni pospešek g = 9, 806m/s2hitrost svetlobe c = 2, 9979250 . 108m/s2 $ \simeq$ 3 . 108m/s2osnovni naboj eo = 1, 6021917 . 10-19Asatomska enota mase u = 1, 660531 . 10-27kg = 938MeV/c2Avogadrovo število No = 6, 02 . 1026kmol-1influenčna konstanta $ \varepsilon_{o}^{}$ = 8, 85 . 10-12AsV-1m-1indukcijska konstanta $ \mu_{o}^{}$ = 4$ \pi$ . 10-7VsA-1m-1Boltzmanova konstanta k = 1, 38 . 10-23J/KPlanckova konstanta h = 6, 63 . 10-34Js = 4, 14 . 10-15eVsStefanova konstanta $ \sigma$ = 5, 67 . 10-8Wm-2K-4gravitacijska konstanta 6, 67 . 10-11Nm2/kg2splošna plinska konstanta 8, 314kJ/(kmolK)
me 2007-11-05