predloge za risanje grafov

Oba koordinatna sistema sta narisana v zlatem razmerju:

$\displaystyle {\frac{{1 + \sqrt{5}}}{{2}}}$

ki je rešitev enačbe: x2 - x - 1 = 0Podrazdelki predloge za risanje grafov v PDF obliki

me 2007-11-05