ELEKTROLIZA

 

 Leta 1832 je Faraday postavil poimenovanje elektrolize: iz poskusov je izluščil zakonitost, ki sta danes znani kot Faradayeva zakona elektrolize.

 PRVI ZAKON: Količina snovi, ki se izloči na elektrodi, je sorazmerna električnem naboju, ki preteče skozi elektrolit.

 DRUGI ZAKON: Masa snovi, ki se izloči na elektrodi ob prehodu določene količine elektrenine, je sorazmerna atomski masi elementa in obratno sorazmerna njegovi valenci. Valenca je število, ki meri vezavno sposobnost elementa.

 PRIMER Atom natrija ali srebra se naprimer veže z enim atomom klora, medtem ko se atom bakra veže z dvema klorovima atomoma. Zato pravimo, da imata natrij in klor valenco 1, baker pa valenco 2.

 Ta dva zakona sta ustvarila tesno zvezo med elektičnimi kemijskimi pojavi. Zakona podpirata tudi mnenje, da je električni tok tok delcev in sta tudi temelj moderne elektrokemije. Avtorju v čast je količina elektrine ali naboj, ki ga izloči en gramekvivalent elementa 23 gramov natrija ali 108 gramov srebra ali 32 gramov bakra – imenovan Faradayev naboj.

 

NAZAJ NA GLAVNO STRAN