ELEKTRIČNI TOK LAHKO ODKLONI MAGNETNO IGLO

Faraday je napravil poiskus s pripravo, ki je bila sestavljena iz dveh posod z živim srebrom, to pa je bilo s kovinskima palicama skozi dno posode povezano s poloma baterije. Na eno palico je pritrdil stalen magnet, na drugo pa je nataknil majhen vrtljiv magnet. Obe posodi je zgoraj povezal s kovinskim lokom. Da je bil krogotok sklenjen. Lokje bil v posodi z vrtljivim magnetom pritrjen nad os magneta, v drugi posodi pa se je končal s prosto obešeno vrtljivo žico. Koje po krogu stekel tok, se je prosto viseča žica začela vrteti okrog stalnega magneta, prosto vrtljivi magnet v drugi posodi pa se je začel obračati okrog svoje osi. Tako je Faraday prvič uresničil spreminjanje električnih in magnetnih sil v stalno mehansko gibanje.

MAGNETNA SILA

Z opazovanjem železnih opilkov in magnetom pod listom je ustvaril predstavo o mgnetni sili, ki se širi v vse smeri navzven od elektirčnega toka in napolnjuje prostor kot magnetno polje. Skozi polje si lahko mislimo črte, ki imajo v vsaki točki smer sile. Faraday je te silt poimenoval silnice. Z njihovo pomočjo si je ustvaril sliko polja iz različnih izvirov, polja žic s tokom, polja paličastih in kroglastih magnetov kakršna je na primer Zemlja. To je bil začetek predstave o vesolju, ki je prepleteno z različnimi polji.

NAZAJ NA GLAVNO STRAN