X:fizika.ledina.si/nadloge/

Nadloge so namenjene reševanju -- samostojnemu reševanju! Zbrane so naloge iz starih testov, ki so se nabrale v zadnjih nekaj desetletjih, in druge zanimive nadloge napaberkovane iz raznoraznih koncev (Upamo, da s tem ne kršimo avtorskih pravic.). Veliko veselja pri reševanju.

Bodite prijazni do dreves in varčujte s papirjem!

Povezava Opis
opombe.txt nekaj podatkov o izdelovanju strani
mreza.pdf koordinatni sistem in milimetrska mreža
oldhtml stara HTML stran za vse nostalgike in tiste, katerim internetna povezava dela res počasi, je tukaj stara spletna stran.
w-zbirka-1.pdf kazalo
w-zbirka-2.pdf merjenje in gibanje
w-zbirka-3.pdf statika in dinamika: sile, navor, gibalna količina, gravitacija, mehanske energije, vrtenje
w-zbirka-4.pdf toplota: tlak, vzgon, hidrodinamika, plinski zakon ...
w-zbirka-5.pdf nihanje in valovanje
w-zbirka-6.pdf elektrika, električno in magnetno polje ter indukcija
w-zbirka-7.pdf moderna fizika in zanimive naloge
w-zbirka-8.pdf konstante in tabele
kalkulator ki je več to

Po mnogih letih je fizika.ledina.si/nadloge dobila novo obleko. Preselili smo se tudi na nov naslov. Glavni namen nove obleke je, da bi se na strani pojavilo kar največ novih nalog in rešitev.

Prvi zvezčič je izšel 1987, kmalu (1992) pa ga je nadgradila prva izdaja, ki je zakrožila med ledinskimi dijaki. Po nekaj letih (1997) je nastala prva spletna stran, ki je bila še statična. Konec leta 2001 se je pojavila dinamična spletna varianta. Novembra 2006 smo dinamično spletno stran zaradi varnostnih razlogov spremenili v statično HTML stran. V začetku 2013 je stran prešla iz HTML oblike na PDF zvezčiče. Zdi se, da je danes hitrost prenosa dovolj velika, da si lahko to privoščimo. V PDF shranjeni dokumenti prinašajo lepše oblikovan zapis in enostavnejše urejanje, saj ni potrebno prevajanje v HTML obliko.

Zapis fizikalnih količin in enot smo popravili. Lepopisni dogovor je, da fizikalne količine pišemo kurzivno (e.g. s za pot, m za maso, F za silo...), medtem ko enote fizikalnih količin pišemo pokončno v normalni pisavi (e.g. s za sekundo, m za meter, F za farad...). Če je kje ostala kakšna napačno zapisana enota, nas obvestite.

Trenutno (pomlad 2013) sproti preglejujemo rešitve in tu in tam kakšno dodamo.

Vzdrževanje tolikšne zbirke podatkov je precej dolgotrajno opravilo, zato bodite potrpežljivi. Uporabniki nam lahko pomagate na več načinov. Če ugotovite, da se kakšna naloga pojavi več kot enkrat nam prosim sporočite. Tudi drugih pripomb bomo veseli.
Rešitve za večino nalog (kjer sploh so!) so samo prepisane, ne pa tudi preverjene. Če imate veselje do pisanja nalog ali njihovega reševanja, nam jih pošljite. Najbolj priročno je, če je naloga ali rešitev zapisana v \LaTeX{} formatu, ali pa kot navaden tekst.

12.4.2013

mailto: fizika na ledina pika si


Valid XHTML 1.0 Transitional