kroženje

 1. Avto pelje s hitrostjo 72km/h. Premer njegovih koles je 60cm. Za kolikšen kot se zavrtijo kolesa v 0, 2s, in kolikšen lok opiše točka na obodu kolesa v 0, 6s? Koliko je frekvenca in kolikšen je radialni pospešek?

 2. Avtomobilsko kolo ima premer 50 cm. S kolikšno frekvenco se kolo vrti, če se avtomobil giblje enakomerno s hitrostjo 108 km/h

 3. Vrtiljak se zavrti 2 krat v minuti. Njegovi sedeži pa so 5 m oddaljeni od središča vrtenja. Za kolikšen kot se zavrti sedež vrtiljaka v 8 s in kolikšno pot napravi v dvakrat daljšem času? Koliko je obodna hitrost sedeža in kolikšen je radialni pospešek?

 4. S kolikšno največjo frekvenco se lahko vrti okrogla plošča s polmerom 12 cm, če radialni pospešek na njenem obodu ne sme preseči 20 kratne vrednosti težnega pospeška?

 5. Gramofonska plošča s polmerom 8 cm naredi 45 vrtljajev v minuti. Koliko časa potrebuje za en vrtljaj? Kolikšna je njegova kotna in kolikšna obodna hitrost?

 6. Vlak vozi na ovinku s hitrostjo 30 km/h. Kolikšen je radialni pospešek, če je krivinski polmer tira 200 m?

 7. Kolikšni sta obodna in kotna hitrost Meseca pri gibanju okrog Zemlje? Obhodni čas Meseca je 27 dni, povprečna oddaljenost od Zemlje pa 384 400 km!

 8. Kolikšna je povprečna oddaljenost Zemlje od Sonca, če potuje Zemlja skozi vesolje s hitrostjo 30 km/s?

 9. Kolikšni sta obodna in kotna hitrost Meseca pri gibanju okrog Zemlje? Obhodni čas Meseca je 27 dni, povprečna oddaljenost od Zemlje pa 384 400 km!

 10. Kolikšna je povprečna oddaljenost Zemlje od Sonca, če potuje Zemlja skozi vesolje s hitrostjo 30 km/s?

 11. Določi kotno hitrost Zemlje pri vrtenju okoli svoje osi in obodno hitrost Zemlje pri kroženju okoli Sonca!

 12. Kolo s polmerom 50 cm se vrti okrog stalne osi s kotnim pospeškom 3 m/s2. Kolikšna je kotna hitrost po času 6 s, če je začetna kotna hitrost 2 /s. Kolikšen kot opiše neka točka v 6 s?

 13. Ob 6h je med kazalcema na uri kot iztegnjeni kot (180o). Čez najmanj koliko časa bosta kazalca prekrita?
  Rp:
  t = $ {\frac{{6}}{{11}}}$h = 32, 72min = 32min  43, 6s

 14. Ob 3h je med kazalcema na uri kot 90o. Čez najmanj koliko časa se bo to ponovilo?
  Rp:
  t = $ {\frac{{6}}{{11}}}$h

 15. Ob 12h sta kazalca na uri kot poravnana. Čez najmanj koliko časa bo med njima iztegnjeni kot (180o)?
  Rp:
  t = $ {\frac{{6}}{{11}}}$h

 16. Ob 9h je med kazalcema na uri kot 90o. Čez najmanj koliko časa se bo to ponovilo?
  Rp:
  t = $ {\frac{{6}}{{11}}}$h

 17. Za kolikšen kot se Zemlja zavrti okoli svoje osi v 2 urah?
  (*)Koliko je natančen kot, za katerega se Zemlja zavrti okoli svoje osi v 1 dnevu?

 18. Med enim ščipom (polna Luna) in naslednjim mine 29,5 dni. Koliko je obhodni čas Lune (pri vrtenju okoli Zemlje)?

 19. Za kolikšen kot se Zemlja zavrti okoli svoje osi v 15 minutah?
  (*)Koliko je natančen kot, za katerega se Zemlja zavrti okoli svoje osi v 1 dnevu?

 20. Obhodni čas Lune pri vrtenju okoli Zemlje je 27,32 dni. Koliko časa mine med enim ščipom (polna Luna) in naslednjim?

 21. Satelit kroži okoli Zemlje s hitrostjo 8km/s pri radiju 6400km.
  a)
  Koliko je frekvenca satelita?
  b)
  Koliko je obhodni čas satelita?
  c)
  Kolikokrat obkroži Zemljo v enem dnevu?
  d)
  V kolikšnem času se satelit zavrti za kot 30o?
  e)
  Za kolikšen kot se zavrti v 100s?
  f)
  Kolikšno pot prepotuje točka na obodu v 200s?

 22. Satelit kroži okoli Zemlje s hitrostjo 6, 4km/s pri radiju 10000km.
  a)
  Koliko je frekvenca satelita?
  b)
  Koliko je obhodni čas satelita?
  c)
  Kolikokrat obkroži Zemljo v enem dnevu?
  d)
  V kolikšnem času se satelit zavrti za kot 60o?
  e)
  Za kolikšen kot se zavrti v 100s?
  f)
  Kolikšno pot prepotuje točka na obodu v 200s?

 23. Kolo ima premer 60cm. V 3 sekundah se zavrti 18 krat.
  a)
  Koliko je frekvenca kolesa?
  b)
  Koliko je obhodni čas kolesa?
  c)
  V kolikšnem času se kolo zavrti za kot 30o?
  d)
  Za kolikšen kot se zavrti v 0, 01s?
  Rp:
  $ \nu$ = N/t = 6s-1, to = t/N = 1/$ \nu$ = 0, 167s, t = $ \varphi$/$ \omega$ = $ \varphi$/2$ \pi$$ \varphi$ = 1/72  s = 0, 014s, $ \varphi$ = $ \omega$t = 2$ \pi$$ \nu$t = 0, 12$ \pi$ = 0, 377 = 21, 6o, s = 0, 283m

 24. Kolo ima premer 120cm. V 9 sekundah se zavrti 27 krat.
  a)
  Koliko je frekvenca kolesa?
  b)
  Koliko je obhodni čas kolesa?
  c)
  Koliko je obodna hitrost kolesa?
  d)
  V kolikšnem času se kolo zavrti za kot 120o?
  e)
  Za kolikšen kot se zavrti v 0, 1s?
  f)
  Kolikšno pot prepotuje točka na obodu v 0, 2s?
  Rp:
  $ \nu$ = 3s-1, to = 0, 333s, v = 11, 3m/s, t = 0, 11s, $ \varphi$ = 108o, s = 2, 26m

 25. Kolo ima premer 30cm. V 5 sekundah se zavrti 15 krat.
  a)
  Koliko je frekvenca kolesa?
  b)
  Koliko je obhodni čas kolesa?
  c)
  Koliko je obodna hitrost kolesa?
  d)
  V kolikšnem času se kolo zavrti za kot 60o?
  e)
  Za kolikšen kot se zavrti v 0, 5s?
  f)
  Kolikšno pot prepotuje točka na obodu v 0, 1s?
  Rp:
  $ \nu$ = 3s-1, to = 0, 333s, v = 2, 83m/s, t = 0, 056s, $ \varphi$ = 504o, s = 0, 283m

 26. Avto pelje s hitrostjo 130km/h. Premer njegovih koles je 60cm.
  a)
  Koliko je frekvenca kolesa?
  b)
  Koliko je obhodni čas kolesa?
  c)
  V kolikšnem času se kolo zavrti za kot 30o?

 27. Avto pelje s hitrostjo 50km/h. Premer njegovih koles je 60cm.
  a)
  Koliko je frekvenca kolesa?
  b)
  Koliko je obhodni čas kolesa?
  c)
  V kolikšnem času se kolo zavrti za kot 30o?

 28. Vrtiljak se zavrti okoli osi v minutah. Njegovi sedeži pa so 5m oddaljeni od središča vrtenja.
  a)
  Za kolikšen kot se zavrti sedež vrtiljaka v 8s?
  b)
  Kolikšno pot napravi v dvakrat daljšem času?
  c)
  Koliko je obodna hitrost sedeža ?
  d)
  Kolikšen je radialni pospešek?

 29. Boben pralnega stroja ima premer 50cm. Pri ožemanju se vrti s 1200 obrati na minuto.
  a)
  Izrazi frekvenco v Hertzih!
  b)
  Koliko je obhodni čas bobna?
  c)
  Za kolikšen kot se zavrti boben v 0, 01s?
  d)
  Koliko časa potrebuje boben, da se zavrti za 30o?
  e)
  S kolikšno hitrostjo se giblje zunanji rob bobna?
  f)
  Koliko je pospešek na zunanjem robu bobna?

 30. Boben pralnega stroja ima premer 60cm. Pri ožemanju se vrti s 900 obrati na minuto.
  a)
  Izrazi frekvenco v Hertzih!
  b)
  Koliko je obhodni čas bobna?
  c)
  Za kolikšen kot se zavrti boben v 0, 01s?
  d)
  Koliko časa potrebuje boben, da se zavrti za 60o?
  e)
  S kolikšno hitrostjo se giblje zunanji rob bobna?
  f)
  Koliko je pospešek na zunanjem robu bobna?

me 2007-11-05