vrtenje

 1. Voda izteka s pretokom 5l /s iz šobe s presekom 2cm2 reakcijskega vrtiljaka. Dolžina vsakega kraka je 25cm. S kolikšnim navorom moramo zadrževati vrtiljak, da se zaradi iztekajoče vode ne bo vrtel?

 2. Pri kolikšni ročici povzroči sila 5N navor 3Nm, če je kot med silo in ročico 45o?

 3. Železna palica z maso 5kg je dolga 50cm. Podprta je na četrtini dolžine. Koliko je največja in najmanjša masa, ki jo lahko stehtamo, če je na daljšem koncu palice premična utež z maso 10kg? Kje mora stati premična utež, če tehtamo najmanjšo maso, in kje, če tehtamo največjo maso?

 4. Z vretena s polmerom 40cm se odvija vrv, na kateri visi 10kg težko vedro. Vedro pade v prvih treh sekundah za 4m. Kolikšen je vztrajnostni moment vretena? Maso vrvi zanemarimo!

 5. Na dveh stebrih sloni 6m dolg drog. Na razdalji 2m od levega konca je obešeno breme 300N. Poišči sili, ki delujeta na stebra?

 6. Na enem koncu trama z dolžino 10m in z maso 20kg je obešena utež za 9kg. V kateri točki moramo tram podpreti, da bo v ravnovesju?

 7. Traktor vozi prečno po klancu z nagibom 30o stopinj. Kako visoko sme biti njegovo težišče, da se ravno še ne prevrne? Razdalja med zadnjima kolesoma je 120cm. Premisli, okoli katere premice se traktor prevrne!

 8. Lahka metrska palica je na konceh vodoravno obešena na vzmeteh s koeficientoma 5N/cm in 8N/cm. Kam moramo obesiti breme, da ostane palica vodoravna?

 9. Delavca nosita na kovinskem drogu 50l vedro polno vode. Drog je dolg 1, 5m, vedro pa je obešeno en meter stran od prvega delavca. Kolikšno silo morata premagovati nosača?

 10. Voda izteka s pretokom 5l /s iz šobe s presekom 2cm2 reakcijskega vrtiljaka. Dolžina vsakega kraka je 25cm. S kolikšnim navorom moramo zadrževati vrtiljak, da se zaradi iztekajoče vode ne bo vrtel?

 11. Kolikšen je vztrajnostni moment soda z maso 50kg in polmerom 50cm, če se vrti okrog glavne osi? Kaj pa če se vrti okrog osi, ki je vzporedna z glavno osjo in od nje oddaljena 30cm?

 12. Izračunaj vztrajnostni moment 1m dolge palice z maso 200g glede na glavno os, ki je pravokotna na palico? Kaj pa če je os pravkotna na palico in leži tik ob koncu palice?

 13. Izračunaj vztrajnostni moment krogle s polmerom 20cm in maso 2kg glede na glavno os? Koliko pa je vztrajnostni moment krogle okoli osi, ki je tik ob krogli?

me 2007-11-05