tlak

 1. S kolikšno silo pritiska zrak na ploskev 1m2, če je zračni tlak 10N/cm2?
  Rp:

  p = 10N/cm2

  S = 1m2

  F = p . S

  F = 10N/cm2 . 10000cm2 = 1 . 105N

 2. Čevljar pritiska na držalo šila s silo 20N. Kolikšen je tlak pod konico šila, če je njena površina 5 . 10-4cm2?
  Rp:

  F = 20N

  S = 5 . 10-4cm2

  p = ?

  p = $\displaystyle {\frac{{F}}{{S}}}$ = $\displaystyle {\frac{{20N}}{{5 \cdot10^{-4} cm^2}}}$ = 40000N/cm2

 3. V parnem kotlu je tlak za 10barov večji kot zračni tlak. Kolikšna sila deluje na krožni pokrov varnostne zaklopke, ki ima premer 4 cm?

 4. Kolikšna sila deluje na vsak kvadratni centimeter potapljača, ki se potopi 5m globoko?

 5. Na dnu 3m globokega bazena je kocka s stranico 2cm. S kolikšno silo deluje voda na vsako stranico kocke?

 6. Cev v hidroakumulacijskem jezeru zajame vsako sekundo 2t vode pri preseku 1m2. Deset metrov nižje se cev zoži na presek 1dm2. S kolikšno hitrostjo pade voda na lopatice turbine, ki so poleg šobe?

  Rp:

  m = 2t = 2000kg

  t = 1s

  S1 = 1m2

  S2 = 1dm2

  v = ?

  v = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$

  V = $\displaystyle {\frac{{m}}{{\varrho}}}$

  V = $\displaystyle {\frac{{2000 kg}}{{1000kg/m^3}}}$ = 2m3

  s = $\displaystyle {\frac{{V}}{{S_2}}}$ = $\displaystyle {\frac{{2 m^3}}{{0.01 m^2}}}$ = 200m

  v = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$ = $\displaystyle {\frac{{200m}}{{1s}}}$ = 200m/s

  khm ...kaj pa sprememba potencialne energije? Ali res nič ne prispeva?

 7. Za koliko se razlikujeta povprečna tlaka v Ljubljani in na morju, če je višinska razlika 300m, gostota zraka pa 1, 2kg/m3?
  Rp:

  $ \varrho$ = 1, 2kg/m3

  h = 300m

  p1 = po - $ \varrho$ . g . h

  p1 = 1bar - 1, 2kg/m3 . 10m/s2 . 300m = 0, 96bar

  tole bo najbrž tlak v Ljubljani, če je ob morju 1 bar

  iščemo pa razliko tlakov:

  $\displaystyle \Delta$p = $\displaystyle \varrho$gh = 1, 2kg/m3 . 10m/s2 . 300m = 3600N/m2 = 0, 036bara

 8. Za koliko se razlikujeta povprečna tlaka na morju in na Triglavu, če je gostota zraka 1, 2kg/m3?
  Rp:

  $ \varrho$ = 1, 2kg/m3

  h = 2864m

  p1 = po - $ \varrho$ . g . h

  p1 = 1bar - 1, 2kg/m3 . 10m/s2 . 2864m = 0, 66bar

  $ \Delta$p = ???

 9. Kolikšen je tlak na morskem dnu v globini 200m? Kolikšna sila pritiska na del dna s ploščino 0, 25m2?
  Rp:

  $ \varrho$ = 1000kg/m3

  h = 200m

  p1 = po + $ \varrho$ . g . h

  p1 = 1bar + 1000kg/m3 . 10m/s2 . 200m = 21bar

  F = p1 . S = 2100000N/m2 . 0.25m2 = 525kN

 10. Kolikšen je tlak na morskem dnu v globini 50m? Kolikšna sila pritiska na del dna s ploščino 0, 5m2?
  Rp:

  $ \varrho$ = 1000kg/m3

  h = 50m

  p1 = po + $ \varrho$ . g . h

  p1 = 1bar + 1000kg/m3 . 10m/s2 . 50m = 6bar

  F = p1 . S = 2100000N/m2 . 0.5m2 = 300kN

 11. Koliko je tlak v Mojstrani (641m), če je na Kredarici (2515m) 705mbara? ( $ \varrho_{{zrak}}^{}$ = 1, 2kg/m3)
  Rp:
  če lahko vzamemo, da je gostota zraka konstantna se zračni tlak linearno manjša z višino:

  p = po + $\displaystyle \varrho$gh = 0, 705 . 105$\displaystyle {\frac{{N}}{{m^2}}}$ +1, 2$\displaystyle {\frac{{kg}}{{m^3}}}$10$\displaystyle {\frac{{m}}{{s^2}}}$(2515m - 641m)

  p = 92988Pa = 930mbar

 12. Koliko je tlak na Šmarni gori (669m), če je v Ljubljani (307m) 1013mbara? ( $ \varrho_{{zrak}}^{}$ = 1, 2kg/m3)
  Rp:
  če lahko vzamemo, da je gostota zraka konstantna se zračni tlak linearno manjša z višino:

  p = po - $\displaystyle \varrho$gh = 1, 013 . 105$\displaystyle {\frac{{N}}{{m^2}}}$ -1, 2$\displaystyle {\frac{{kg}}{{m^3}}}$10$\displaystyle {\frac{{m}}{{s^2}}}$(669m - 307m)

  p = 96956Pa = 970mbar

 13. V U- cevko natočimo živo srebro. V en krak dotočimo še 26, 3cm neke tekočine. Kolikšna je gostota te tekočine, če je živo srebro v enem kraku za 1, 2cm više kot v drugem kraku?
  Rp:
  U cevka
  Slika 22: U cevka.
  \includegraphics[width=180pt]{gal_ustvarja.jpg.eps}

  pa = pb

  pa = $ \varrho_{1}^{}$ . g . h1 + po

  pb = ($ \varrho_{1}^{}$ . g . hx + $ \varrho_{2}^{}$ . g . h3) + po

  hx = (h1 - h3 + h2)

  $ \varrho_{1}^{}$ . h1 = $ \varrho_{1}^{}$ . hx + $ \varrho_{2}^{}$ . h3

  $ \varrho_{1}^{}$ . (h1 - h1 + h3 - h2) = $ \varrho_{2}^{}$ . h3

  $ \varrho_{2}^{}$ = ($ \varrho_{1}^{}$ . (h3 - h2))/(h3)

  ali ne bi bilo enostavneje razmisliti takole:

  na eni strani cevke je neznana tekočina, ki sega hn = 26, 3cm visoko

  na drugi strani je živo srebro hHg = 1, 2cm višje, kot na tisti strani, kjer je neznana tekočina

  na tej višini je v obeh krakih enak tlak: pn = pHg

  oba tlaka sta odvisna od zračnega tlaka in od višine ter gostote tekočine nad tem nivojem!

  pn = pHg

  po + $ \varrho_{n}^{}$ghn = po + $ \varrho_{{Hg}}^{}$ghHg

  ko pokrajšamo na obeh straneh, kar je enakega, nam ostane

  $\displaystyle \varrho_{n}^{}$hn = $\displaystyle \varrho_{{Hg}}^{}$hHg

  ali:

  $\displaystyle \varrho_{n}^{}$ = $\displaystyle {\frac{{\varrho_{Hg} h_{Hg}}}{{h_n}}}$

  $\displaystyle \varrho_{n}^{}$ = 13, 6g/cm3$\displaystyle {\frac{{1,2 cm}}{{26,3cm}}}$ = 0.62g/cm3

 14. V U- cevko natočimo živo srebro. Kako visok stolpec alkohola moramo dotočiti v en krak, da bo stolpec živega srebra v enem kraku za 2, 2cm višji kot v drugem kraku?
  Rp:

  pa = pb

  pa = $ \varrho_{1}^{}$ . g . h1 + po

  pb = ($ \varrho_{1}^{}$ . g . hx + $ \varrho_{2}^{}$ . g . h3) + po

  hx = (h1 - h3 + h2)

  $ \varrho_{1}^{}$ . h1 = $ \varrho_{1}^{}$ . hx + $ \varrho_{2}^{}$ . h3

  $ \varrho_{1}^{}$ . (h1 - h1 + h3 - h2) = $ \varrho_{2}^{}$ . h3

  $ \varrho_{1}^{}$ . h3 - $ \varrho_{1}^{}$ . h2 = $ \varrho_{2}^{}$ . h3

  h3($ \varrho_{1}^{}$ - $ \varrho_{2}^{}$) = $ \varrho_{1}^{}$ . h2 .

  h3 = $\displaystyle {\frac{{\varrho_2\cdot h_2}}{{\varrho_1-\varrho_2}}}$

 15. Širši del posode ima notranji presek 100cm2 in višino 10cm. Vrat posode ima presek 2cm2, voda pa naj stoji v celoti 60cm visoko. Kolikšna sila deluje na dno posode? Kolikšen je tlak ob stropu spodnjega dela posode? Kolikšna sila deluje nanj (strop širšega dela posode)? Glej sliko 23!
  Slika 23: Zožena posoda in tlak v njej.
  \includegraphics[width=50pt]{posoda-1}

me 2007-11-05