statistična mehanika

  1. Kolikšna je povprečna kinetična energija in povprečna hitrost molekule N2 v zraku pri sobni temperaturi?

  2. Kolikšna je povprečna kinetična energija in povprečna hitrost molekule CO2 v zraku pri sobni temperaturi?

  3. Kolikšna je povprečna kinetična energija in povprečna hitrost molekule H2O v zraku pri sobni temperaturi?

  4. Kolikokrat je povprečna kinetična energija kisikove molekule pri temperaturi 200oC večja kot pri temperaturi -200oC?

  5. Kolikokrat je povprečna hitorst molekul CO2 večja pri temperaturi 100oC kot pri temperaturi 0oC?me 2007-11-05