nihajni krog

 1. Koliko je razmerje med tokom in amplitudo toka, kadar je električna energija enaka magnetni energiji električnega nihajnega kroga? Kdaj se to zgodi, če je nihajni čas 8s?
  Rp:
  rešuje se pa podobno kot nadloga ?16? pri mehanskih nihalih!

 2. Koliko je razmerje med tokom in amplitudo toka, kadar je električna energija enaka magnetni energiji električnega nihajnega kroga? Kdaj se to zgodi, če je nihajni čas 2s?

 3. Koliko je razmerje med električno in magnetno energijo električnega nihajnega kroga, kadar je napetost enaka polovici največje napetosti? Kdaj se to zgodi, če je nihajni čas 8s?

 4. Nihajni krog sestavimo iz tuljave in ploščatega kondenzatorja. Tuljava ima 500 ovojev, premer 4cm in dolžino 15cm. Kondenzator ima površino 100cm2 in razmik med ploščama 0, 5mm. Na katero valovno dolžino je uglašen nihajni krog?

 5. Nihajni krog sestavimo iz tuljave in ploščatega kondenzatorja. Tuljava ima 250 ovojev, premer 4cm in dolžino 15cm. Kondenzator ima površino 400cm2 in razmik med ploščama 0, 5mm. Na katero valovno dolžino je uglašen nihajni krog?

 6. Kondenzator s kapaciteto 1, 5mF in tuljava z induktivnostjo 50mH tvorita električni nihajni krog. Kondenzator nabijemo z napetostjo 500V in izklopimo vir napetosti. Kolikšni sta amplituda toka in frekvenca nihajnega kroga?

 7. Poišči zgornjo in spodnjo mejo za kapaciteto vrtljivega kondenzatorja v nihajnem krogu radijskega sprejemnika, da lahko poslušamo radijske postaje na valovnih dolžinah od 500m do 2100m! Kapaciteta kondenzatorja pri valovni dolžino 1km je 800pF!

me 2007-11-05