energijska optika

  1. Počrnjeno kovinsko ploščo s površino 25cm postavimo tako, da padajo sončni žarki nanjo pravokotno. Do kolikšne temperature lahko Sonce segreje ploščo, če upoštevamo, da je na Zemljini površini gostota svetlobnega toka iz Sonca j = 1(kW)/m2 ? Kaj pa če je plošča nagnjena 30o glede na vodoravnico?

  2. Koliko je temperatura zvezde, ki oddaja največ svetlobe pri valovni dolžini 400nm?

  3. Pri kateri valovni dolžini izseva zvezda največ svetlobe, če je njena površinska temperatura 40000K?

  4. Koliko je izsev (svetlobni tok) Sonca, če je sončna konstanta (gostota svetlobnega toka) na Zemlji 1, 4(kW)/m2 ? Zemlja pa je od Sonca oddaljena 150  milijonov  km, premer Sonca pa je 700000km.

  5. Koliko je sončna konstanta (gostota svetlobnega toka) na Zemlji, če je izsev (svetlobni tok) Sonca 4 . 1027W? Zemlja pa je od Sonca oddaljena 150  milijonov  km, premer Sonca pa je 700000km.

  6. Radijska postaja oddaja elektromagnetno valovanje. To valovanje ima na nekem mestu amplitudo gostote magnetnega polja 0, 3 . 10-3T. Kolikšni sta amplituda jakosti električnega polja in gostota energijskega toka na tem kraju?

  7. Gostota energijskega toka, ki s sonca prihaja na Zemljo, je 1, 35(kW)/m2 . Izračunaj amplitudi jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja za sončno svetlobo?

  8. Koliko je sončna konstanta (gostota svetlobnega toka) na Zemlji, če je izsev (svetlobni tok) Sonca 4 . 1027W? Premer Sonca je 700000km, Zemlja pa je od Sonca oddaljena 150milijonovkm.

me 2007-11-05