geometrijska optika

 1. Pod lupo z goriščno razdaljo 5cm naj stoji predmet tako, da dobimo navidezno sliko v razdalji 25cm. Kolikšna je tedaj povečava?

 2. Določi pri konveksni leči z risanjem in z računom lego in velikost slike, če je predmet v razdalji 3,5 f od leče!

 3. Pred lečo z goriščno razdaljo 5cm naj stoji predmet tako, da je od nje oddaljen 25cm. Koliko je realna slika oddaljena od leče? Kolikšna je tedaj povečava?
  Rp:
  če je razdalja predmeta od temena leče a, razdalja slike od temena leče b in goriščna razdalja f, lahko zapišemo enačbo leče:

  $\displaystyle {\frac{{1}}{{a}}}$ + $\displaystyle {\frac{{1}}{{b}}}$ = $\displaystyle {\frac{{1}}{{f}}}$

  enačbo uredimo:

  $\displaystyle {\frac{{1}}{{b}}}$ = $\displaystyle {\frac{{1}}{{f}}}$ - $\displaystyle {\frac{{1}}{{a}}}$ = $\displaystyle {\frac{{a-f}}{{f a}}}$

  ter izrazimo b:

  b = $\displaystyle {\frac{{fa}}{{a-f}}}$ = $\displaystyle {\frac{{5cm\cdot25cm}}{{25cm-5cm}}}$ = 6, 25cm

  Povečava je določena kot razmerje med velikostjo slike in velikostjo predmeta, to razmerje pa je enako razmerju med b in a. Povečava je torej:

  $\displaystyle {\frac{{b}}{{a}}}$ = $\displaystyle {\frac{{1}}{{4}}}$ = 0, 25

 4. Pred lečo z goriščno razdaljo 15cm naj stoji predmet tako, da je realna slika nastane 45cm daleč od leče. Koliko je predmet oddaljen od leče? Kolikšna je tedaj povečava?
  Rp:
  Podobno kot zgoraj. a = 22, 5cm in povečava je 2.

 5. Pred lečo z goriščno razdaljo 5cm naj stoji predmet tako, da dobimo realno sliko v razdalji 45cm. Koliko je predmet oddaljen od leče? Kolikšna je tedaj povečava?

 6. Pred lečo z goriščno razdaljo 15cm naj stoji predmet tako, da dobimo realno sliko v razdalji 20cm. Koliko je predmet oddaljen od leče? Kolikšna je tedaj povečava?

 7. Predmet je od zaslona oddaljen 2m. Kam med predmet in zaslon moramo postaviti lečo z goriščno razdaljo 30cm, da bo na zaslonu nastala ostra realna slika? Koliko je tedaj povečava?
  Rp:
  Očitno bomo imeli dve rešitvi, pri eni bo slika večja od predmeta, pri drugi pa obratno. Številke so gotovo simetrične. Najbrž je potrebno rešiti kvadratno enačbo.

  prva rešitev: a = 1, 63m, b = 0, 37m in povečava 0, 225 druga rešitev: b = 1, 63m, a = 0, 37m in povečava 4, 43

 8. Predmet je od zaslona oddaljen 2m. Kam med predmet in zaslon moramo postaviti lečo z goriščno razdaljo 40cm, da bo na zaslonu nastala ostra realna slika? Koliko je tedaj povečava?
  Rp:
  prva rešitev: a = 1, 45m, b = 0, 55m in povečava 0, 38 druga rešitev: b = 1, 45m, a = 0, 55m in povečava 2, 62

me 2007-11-05