delci v polju

  1. Elektrone pospešimo z napetostjo 80kV in jih usmerimo v prečno homogeno električno polje, ki ima jakost E = 5000V/cm. Koliko se odklonijo od prvotne smeri, ko preletijo 20cm dolg kondenzator?

  2. Protone pospešimo z napetostjo 40kV in jih usmerimo v prečno homogeno električno polje, ki ima jakost E = 500V/cm. Koliko se odklonijo od prvotne smeri, ko preletijo 10cm dolg kondenzator?

  3. Kolikokrat moramo proton pospešiti z napetostjo 10kV, da bo v homogenem magnetnem polju z gostoto 20mT krožil po radiju 26cm? Kolikšna bo tedaj njegova hitrost?

  4. S kolikšno napetostjo moramo pospešiti elektrone, da bodo v homogenem magnetnem polju z gostoto 3mT krožili po radiju 50cm? Kolikšna bo tedaj njihova hitrost?

  5. Kolikšna je gostota magnetnega polja, po katerem krožijo elektroni s kinetično energijo 10keV s frekvenco 10GHz?

  6. S kolikšno frekvenco krožijo protoni s kinetično energijo 20keV v homogenem magnetnem polju z gostoto 0, 5T? Po kolikšnem radiju krožijo?

  7. Vodna kapljica s polmerom 1 mm pada enakomerno s hitrostjo 5cm/s v homogenem električnem polju z jakostjo 1kV/cm. Silnice imajo smer navzdol. Kolikšen je naboj kapljice? Gostota zraka je 1, 2kg/m3, koeficient upora za kapljico pa 0, 4.

  8. Ploščati kondenzator sestavljata navpični plošči, visoki 10cm in oddaljeni 2cm. Ob zgornjem robu ene od plošč spustimo kapljico z maso 0, 1g in nabojem 10nAs. Razdalja med spodnjima deloma plošč in tlemi je 20cm. Kako daleč od mesta navpično pod točko, v kateri smo jo spustili, pade kapljica na tla?

  9. Ploščati kondenzator sestavljata navpični plošči, visoki 20cm in oddaljeni 1cm. Ob zgornjem robu ene od plošč spustimo kapljico z maso 0, 3g in nabojem 30nAs. Razdalja med spodnjima deloma plošč in tlemi je 60cm. Kako daleč od mesta navpično pod točko, v kateri smo jo spustili, pade kapljica na tla?

  10. Proton in delec $ \alpha$, ki sta spočetka mirovala, preideta enako pospeševalno napetost. Po pospeševanju je celotna energija protona enaka 1/3 celotne energije delca $ \alpha$. Kolikšna je bila pospeševalna napetost?

me 2007-11-05