še relativistično

  1. Kolikšna je gibalna količina protona s kinetično energijo 1 GeV? Lastna energija protona je 938 MeV! Kolikšen je radij tira po katerem se giblje proton s to energijo po prečnem homogenem magnetnem polju z gostoto 1 T?

  2. Radij tira, po katerem se giblje proton v prečnem homogenem magnetnem polju z gostoto 0,8 T, je 5 m. Kolikšna je gibalna količina, kolikšna hitrost in kolikšna kinetična energija protona? Kolikšne vrednosti bi dale za te količine Newtonove enačbe? Lastna energija protona je 938 MeV!

  3. S kolikšno napetostjo moramo pospešiti elektrone, da bodo v homogenem magnetnem polju z gostoto 0,3 T krožili po radiju 50 cm? Kolikšna bo tedaj njihova hitrost? Lastna energija elektrona je 0,51 MeV!

  4. Kolikokrat moramo proton pospešiti z napetostjo 10 kV, da bo v homogenem magnetnem polju z gostoto 2 T krožil po radiju 26 m? Kolikšna bo tedaj njegova hitrost? Lastna energija protona je 938 MeV!

  5. Elektrone pospešimo z napetostjo 40 kV in jih usmerimo v prečno homogeno električno polje, ki ima jakost E = 500 V/cm . Koliko se odklonijo od prvotne smeri, ko preletijo 10 cm dolgo pot v električnem polju? Kolikšno je razmerje med klasičnim in relativističnim rezultatom? Lastna energija elektrona je 0,51 MeV!

  6. Protone pospešimo z napetostjo 40 kV in jih usmerimo v prečno homogeno električno polje, ki ima jakost E = 500 V/cm . Koliko se odklonijo od prvotne smeri, ko preletijo 10 cm dolgo pot v električnem polju? Kolikšno je razmerje med klasičnim in relativističnim rezultatom? Lastna energija protona je 938 MeV!

me 2007-11-05