risanje grafov

 1. Pri merjenju razteznosti vzmeti, smo namerili raztezke in sile, ki so v tabeli:

  x [cm] 1 2 3 4 5 6 7
  F [N] 2,457 3,078 3,4015 4,097 4,4218 5,04 5,5

  Nariši graf sile v odvisnosti od raztezka! Koliko je koeficient prožnosti? S kolikšno silo je napeta vzmet, če je raztezek 4,5 cm? Koliko je raztezek, če je vzmet napeta s silo 10 N?

 2. Pri merjenju razteznosti vzmeti, smo namerili raztezke in sile, ki so v tabeli:

  x [cm] 1 2 3 4 5 6 7
  F [N] 5,487 7,22 8,6091 10,6091 13,217 15,5 17.1

  Nariši graf sile v odvisnosti od raztezka! Koliko je koeficient prožnosti? S kolikšno silo je napeta vzmet, če je raztezek 3,5 cm? Koliko je raztezek, če je vzmet napeta s silo 25 N?

 3. Pri merjenju mase kovanca smo kovance polagali v valjasto posodo in merili, koliko je višina potopljenega dela posode. Peter je nameril naslednje podatke.

  Premer posode je d = 2, 257cm in zato je presek valjaste posode S = $ \pi$r2 = 4cm2. Število kovancev v posodi je označil z N, višino potopljenega dela posode pa s h. Izmerjene podatke je zapisal v tabelo.

  N 4 5 6 7 8 9 10
  h [cm] 9,4 10,3 12 13,49 15 16,9 17,6

  Nariši graf prostornine potopljenega dela posode v odvisnosti od števila kovancev! Koliko je masa enega kovanca? Koliko je masa valjaste posode?

  Rp:
  rešitev glej na strani [*]!

 4. Pri merjenju mase kovanca smo kovance polagali v valjasto posodo in merili, koliko je višina potopljenega dela posode. Peter je nameril naslednje podatke.

  Premer posode je d = 2, 257cm in zato je presek valjaste posode S = $ \pi$r2 = 4cm2. Število kovancev v posodi je označil z N, višino potopljenega dela posode pa s h. Izmerjene podatke je zapisal v tabelo.

  N 4 5 6 7 8 9 10
  h [cm] 8,2 10,05 11 12,25 13,5 14,45 16,3

  Nariši graf prostornine potopljenega dela posode v odvisnosti od števila kovancev! Koliko je masa enega kovanca? Koliko je masa valjaste posode?

me 2007-11-05