fotoefekt

 1. Kolikšna je najkrajša valovna dolžina v rentgenski svetlobi, ki jo dobimo, če damo na rentgensko cev napetost 60kV?
  Rp:
  Najprej vzamemo enačbo:

  U . e0 = (h . c)/($ \lambda$) Nato iz nje izrazimo $ \lambda$ in poračunamo:

  $ \lambda$ = (h . c)/(U . e0) = 2, 1 . 10-11m

 2. Kolikšna mora biti najmanj napetost, da dobimo v rentgenski svetlobi, ki jo daje bakrena anoda, spektralno črto bakra z valovno dolžino 0, 154nm?

 3. Neka fotocelica oddaja elektrone samo, če posvetimo nanjo s svetlobo, ki ima valovno dolžino manjšo od 700nm. S kolikšno največjo hitrostjo izstopajo elektroni iz katode, kadar jo osvetljujemo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 400nm? Kolikšno napetost lahko preletijo ti elektroni?

 4. Kolikšno napetost lahko preleti elektron, ki ga je iz kovine izbil foton svetlobe z valovno dolžino $ \lambda$ = 0, 4mm? Mejna valovna dolžina kovine je $ \lambda_{o}^{}$ = 0, 5mm. Kolikšna je njegova hitrost ob izstopu iz fotokatode?

 5. Izstopno delo za cezij je 1, 94eV. Najmanj kolikšna mora biti energija vpadlih fotonov, da še lahko izbijajo elektrone iz cezijeve plošče? Izračunaj valovno dolžino te svetlobe in ugotovi, ali je to vidna svetloba!

 6. Kolikšno je izstopno delo fotokatode, če je hitrost izbitih elektronov 6 . 105m/s in na katodo svetimo s svetlobo valovne dolžine $ \lambda$ = 45mm?

 7. Kolikšen tok bi morala dajati fotocelica pri osvetlitvi z 1lumnom(= 0, 0015W) rumene svetlobe ( $ \lambda$ = 560nm), če bi vsak foton izbil po en elektron? - V resnici dobimo manjši tok, na primer samo 10mA. Kolikšen je v tem primeru kvantni izkoristek, to je kvocient števila izbitih elektronov s številom vpadlih fotonov?

 8. Kolikšna je osvetlitev fotocelice, če nanjo svetimo z rumeno svetlobo ( $ \lambda$ = 560nm) in teče skoznjo tok 1mA? Upoštevaj, da vsak foton izbije po en elektron? - V resnici dobimo manjši tok. Kolikšen je tok, če je kvantni izkoristek, to je kvocient števila izbitih elektronov s številom vpadlih fotonov, $ \eta$ = 2% ?

me 2007-11-05