avogadrov zakon

  1. V sod z 200l vode damo kapljo ( m = 0, 02g) alkohola C2H5OH in vodo dobro premešamo. Koliko molekul je v kaplji vode z maso 0, 03g, ki jo potem vzamemo iz soda?

  2. V sod z 200l vode damo kapljo ( m = 0, 04g) alkohola C2H5OH in vodo dobro premešamo. Koliko molekul je v kaplji vode z maso 0, 1g, ki jo potem vzamemo iz soda?

  3. Izračunaj približno, kako velika je molekula vode! Računaj, kot da so molekule vode kroglice, ki se med seboj tiščijo in ki so kockasto razporejene!

  4. Izračunaj, kolikšen je razmik med ioni v kristalu kuhinjske soli! Gostota soli je 2, 15g/cm3 .

  5. Koliko atomov vodika je v 13$ \mu$g vode?

  6. Koliko atomov vodika je v 30g metana?

  7. Koliko atomov kisika je v 18$ \mu$g ogljikovega dioksida?

  8. Koliko atomov kisika je v 25g plinastega kisika?me 2007-11-05