problemi

  1. Idealni plin si lahko predstavljamo kot množico idealno prožnih kroglic, ki se prosto gibljejo. Ugotovi, kako je s tlakom, povprečno kinetično energijo ...pri takšnem plinu! Kako se izračuni ujemajo z meritvami?

  2. Koliko je razlika specifičnih toplot cp - cv pri idealnem plinu in koliko je razmerje specifičnih toplot $ {\frac{{c_p}}{{c_v}}}$?

  3. Zakaj ljudje še vedno uporabljamo toplotne stroje?

  4. Kaj je to čas?

  5. novame 2007-11-05