premo enakomerno

 1. Kolesar je prevozil 21km s srednjo hitrostjo 7km/h, 20km s srednjo hitrostjo 12km/h in 18km s srednjo hitrostjo 15km/h. Koliko časa je potreboval za celotno pot? Koliko je povprečna hitrost?

  Rp:

  $ \bar{{v}}_{1}^{}$ = 7km/h

  $ \bar{{v}}_{2}^{}$ = 12km/h

  $ \bar{{v}}_{3}^{}$ = 15km/h

  $ \Delta$s1 = 21km

  $ \Delta$s2 = 20km

  $ \Delta$s3 = 18km

  s = $\displaystyle \Delta$s1 + $\displaystyle \Delta$s2 + $\displaystyle \Delta$s3

  s = 59km

  t = t1 + t2 + t3

  t = $\displaystyle {\frac{{\Delta s_1}}{{\bar{v}_1}}}$ + $\displaystyle {\frac{{\Delta s_2}}{{\bar{v}_2}}}$ + $\displaystyle {\frac{{\Delta s_3}}{{\bar{v}_3}}}$

  t = $\displaystyle {\frac{{21km}}{{7km/h}}}$ + $\displaystyle {\frac{{20km}}{{12km/h}}}$ + $\displaystyle {\frac{{18km}}{{15km/h}}}$

  t = 3h + 1, 67h + 1, 2h

  t = 5, 87h

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{59km}}{{5,87h}}}$

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = 10km/h

 2. S kolikšno hitrostjo je vozil vlak, ki je s postaje odpeljal ob 22h5m14s in pripeljal v 530 km oddaljen kraj ob 6h17m56s?
  Rp:

  najprej se vprašajmo - koliko časa je vozil vlak?

  čas vožnje dobimo, ko seštejemo čas vožnje pred polnočjo in tistega po polnoči:

  t = 1h54min46sek + 6h17min56sek = 8h12min42sek

  ta čas pretvorimo v sekunde

  t = 8 . 3600s + 12 . 60s + 56s = 29576s

  ker je hitrost predvidoma stalna:

  v = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$ = $\displaystyle {\frac{{530 km}}{{29476s}}}$ = $\displaystyle {\frac{{530 000m}}{{29576s}}}$ = 17, 9m/s = 64, 5km/h

 3. Čoln vozi proti rečnemu toku s hitrostjo 8 km/h glede na reko iz kraja A v B, ki sta 24 km narazen. Razdaljo prevozi v 4 h. Izračunaj hitrost reke? Koliko časa rabi za pot iz B v kraj A?
  Rp:

  ker pripluje čoln iz A v B v 4h, razdalja med krajema pa je 24km, lahko izračunam hitrost čolna za opazovalca na bregu:

  vo = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$ = $\displaystyle {\frac{{24km}}{{4h}}}$ = 6km/h

  ker vozi čoln proti toku je hitrost reke:

  vr = vc - vo = 8km/h - 6km/h = 2km/h

  nazaj grede pluje s tokom, torej je hitrost čolna za opazovalca na bregu večja:

  vo' = vc + vr = 8km/h + 2km/h = 10km/h

  zato je čas potovanja krajši:

  t' = $\displaystyle {\frac{{s}}{{v_o^{'}}}}$ = $\displaystyle {\frac{{24km}}{{10km/h}}}$ = 2, 4h = 2h24m

  tako

 4. Kroglico zakotalimo po tekočem traku v smeri njegovega gibanja. Trak teče s hitrostjo 2m/s. S kolikšno hitrostjo se mora kroglica gibali glede na trak, da pride v 10m daleč v 2s? Kolikšno pot napravi v istem času, če jo zakotalimo v nasprotni smeri?
  Rp:
  primer sestavljenega gibanja
  Slika 1: Kroglica na tekočem traku.
  \includegraphics[width=180pt]{krogla.png.eps}

  v2 = 2m/s

  v1 = ??? ...To je hitrost s katero zakotalimo kroglico po tekočem traku.

  s = 10m

  t = 2s

  v = v1 + v2

  $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$ = v1 + v2

  v1 = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t}}}$ - v2

  v1 = 10m/2s - 2m/s

  v1 = 3m/s...Kroglica se mora gibati 3m/s glede na trak.

  Če jo zakotalimo v nasprotni smeri z isto hitrostjo se hitrost v1 in v2 odštejeta. Čas ostane 2s.

  s1...Predstavlja pot, ki jo bo opravila kroglica če jo zakotalimo v nasprotno smer.

  Kroglica se bo premikala v nasprotno smer od smeri gibanja tekočega traka, saj je njena hitrost večja od hitrosti traka.

  v = v1 - v2

  s1 . t = v1 - v2

  s1 = $\displaystyle {\frac{{v_1-v_2}}{{t}}}$

  s1 = $\displaystyle {\frac{{3m/s - 2m/s}}{{2s}}}$

  s1 = 0, 5m ...Samo toliko poti opravi, če jo zakotalimo v nasprotno smer.

 5. Dva avtomobila peljeta po isti cesti 80 km daleč. Prvi vozi ves čas enakomerno s hitrostjo 50 km/h, drugi pa, ki odpelje istočasno kot prvi, odpelje s hitrostjo 60 km/h. Toda po pol ure vožnje se drugi avto ustavi za 10 minut. Kateri avto bo prvi na cilju? Čase pospeševanja in zaviranja zanemari!
  Rp:

  s = 80km

  v1 = 50km/h

  v2 = 60km/h

  ts = 10min = $ {\frac{{1}}{{6}}}$h...Čas za katerega se vstavi 2. avtomobil po 0, 5h.

  Čas, ki ga potrebuje 1. avtomobil do cilja:

  t1 = $\displaystyle {\frac{{s}}{{v_1}}}$

  t1 = $\displaystyle {\frac{{80km}}{{50km/h}}}$

  t1 = 1, 6h

  Čas, ki ga potrebuje 2. avtomobil do cilja:

  (Lahko ga izračunamo preprosto tako, da času, ki bi ga prevozil brez ustavljanja prištejemo 10 min.)

  t2 = $\displaystyle {\frac{{s}}{{v_2}}}$ + ts

  t2 = $\displaystyle {\frac{{80km}}{{60km/h}}}$ + $\displaystyle {\frac{{1}}{{6}}}$h

  t2 = 1, 5h

  Torej še vedno na cilj prispe drugi avto, katerega povprečna hitrost je bila 60km/h. Naj vas to ne zavede, po naseljih je še vedno omejitev 50km/h.

 6. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvo polovico poti prevozi žena s hitrostjo 50 km/h, drugo polovico poti pa mož s hitrostjo 100 km/h? Koliko je povprečna hitrost? (Rezultat ni odvisen od dolžine poti)

  Rp:

  povprečna hitrost je definirana:

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{s_{celotna}}}{{t_{celotni}}}}$

  ker je žena vozila $ {\frac{{s}}{{2}}}$ in prav toliko mož, lahko določimo časa, ki sta ga oba potrebovala za svojo polovico poti:

  tz = $\displaystyle {\frac{{\frac{s}{2}}}{{v_z}}}$        in        tm = $\displaystyle {\frac{{\frac{s}{2}}}{{v_m}}}$

  sedaj pa še vse skupaj vstavimo v enačbo za hitrost:

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{s_{celotna}}}{{t_{celotni}}}}$ = $\displaystyle {\frac{{s}}{{t_z+t_m}}}$ = $\displaystyle {\frac{{s}}{{\frac{\frac{s}{2}}{v_z}+\frac{\frac{s}{2}}{v_m}}}}$

  v imenovalcu izpostavimo s/2 pokrajšamo:

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{\frac{s}{2}}}{{v_z}}}$+$\displaystyle {\frac{{\frac{s}{2}}}{{v_m}}}$ = $\displaystyle {\frac{{s}}{{\frac{s}{2}\left({\frac{1}{v_z}+\frac{1}{v_m}}\right)}}}$

  in dobimo:

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{2}}{{\frac{1}{v_z}+\frac{1}{v_m}}}}$ = 66, 7km/h

  to kar smo dobili je pravzaprav harmonična sredina

  kar seveda niti približno ni enako aritmetični sredini obeh hitrosti

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{v_z+v_m}}{{2}}}$ = 75km/h

 7. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvo polovico poti prevozi žena s hitrostjo 50 km/h, drugo polovico pa mož s hitrostjo 150 km/h. Koliko je povprečna hitrost? (Rezultat ni odvisen od dolžine poti)

  Rp:
  khm ...khm ...

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{v_1+v_2+\ldots +v_{(n-1)}+v_n}}{{n}}}$

  =-> to žal (ali pa na srečo) drži le v posebnih primerih (kjer je čas potovanja enak, ali če je gibanje enakomerno pospešeno)

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{v_1+v_2}}{{2}}}$

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = $\displaystyle {\frac{{50km/h+150km/h}}{{2}}}$

  $\displaystyle \bar{{v}}$ = 100km/h

  to je napačen rezultat

  glej še prejšnjo nalogo: očitno je tako dobljena povprečna hitrost v nasprotju z definicijo poprečne hitrosti!

 8. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvih 100 km poti prevozi žena s hitrostjo 60km/h, drugih 100km pa mož s hitrostjo 140km/h. S kolikšno hitrostjo je peljala žena in s kolikšno mož? Koliko časa je vozila žena in koliko časa mož? Koliko je povprečna hitrost?

 9. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvih 50km poti prevozi žena s hitrostjo 130 km/h, drugih 50 km pa mož s hitrostjo 50 km/h. Nariši graf hitrosti v odvisnosti od časa! Koliko je povprečna hitrost?

 10. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvih 100km poti prevozi žena s hitrostjo 60 km/h, drugih 100 km pa mož s hitrostjo 100 km/h. Nariši graf hitrosti v odvisnosti od časa! Koliko je povprečna hitrost?

 11. Žena in mož se odpravita na potovanje. Prvo polovico poti prevozi žena s hitrostjo 50 km/h. S kolikšno hitrostjo mora mož prepeljati drugo polovico poti, da bo povprečna hitrost 100 km/h? (Rezultat ni odvisen od dolžine poti)

 12. Prvi kolesar 5km prevozi v 15 minutah, drugi pa v 20 minutah. Oba vozita s stalno hitrostjo.
  a)
  Kolikšno hitrost ima vsak? Izrazi v m/s !
  b)
  Koliko minut porabi prvi za 7, 5km?
  c)
  Koliko km prevozi drugi v 35 minutah?

 13. Avto in kolesar odpeljeta iz kraja A v 18km oddaljeni kraj B. Hitrost avtomobila je 70km/h, hitrost kolesarja pa 18km/h. Koliko časa pred kolesarjem je avto na cilju ?

 14. Človek hodi po vagončku v desno s stalno hitrostjo 0, 8$ {\frac{{m}}{{s}}}$ glede na vagonček. Za koliko se glede na tla človek premakne v 2s, če se vagonček giblje enakomerno
  a)
  na desno s hitrostjo 5$ {\frac{{m}}{{s}}}$,
  b)
  na levo s hitrostjo 3$ {\frac{{m}}{{s}}}$?

 15. Po 400 metrov dolgi krožni stezi se istočasno odpeljeta kolesar in mopedist. Kolesar vozi s hitrostjo 15km/h, mopedist pa 45km/h. Čez koliko časa mopedist spet pride do kolesarja in kolikšno pot pri tem prevozi kolesar?

me 2007-11-05