FARADAY KOT KEMIK

Leta 1825 je Faraday postal kot nekdanji knjigoveški vajenec direktor laboratorija kasneje pa je na Kraljevem institutu postal profesor kemije. V kemiji je najprej proslavil, leta 1823, z metodo za utekočinjanje plinov, kot so ogljikov dioksid, žveplovodik, bromovodik in klor. Uporabil je zvišan tlak. Prvi je v laboratoriju dosegel tempereturo pod nič, po Fahrenheitovi skali. Največji prispevek organski kemiji je dal leta 1825 z odkritjem banzena.

ELEKTROKEMIJA

 Faraday je razširil Davyjevo delo o elektrokemiji. Davy je z električnim tokom izločil vrsto novih kovin iz njihovih raztaljenih soli. Faraday je imenoval ta postopel, elektroliza. Raztopino, ki je prevajala električni tok-elektrolit, kovinski palici potopljeno v elektrolit pa elektrodi. Elektrodo z pozitivnim priključkom – anodo, elektrodo z negativnim pa – katodo.

NAZAJ NA GLAVNO STRAN