na klancu

 1. Kolikšen je naklonski kot klanca, če moram voz z maso 20 kg vleči po klancu navzgor s silo 100 N, da miruje? Nalogo reši računsko in grafično!

 2. Kolikšen je naklonski kot klanca, če moram voz z maso 20 kg vleči po klancu navzgor s silo 100 N, da miruje? Nalogo reši računsko in grafično!

 3. Na klancu s strmino 100 % leži zaboj z maso 30 kg. Kolikšna je sila lepenja med zabojem in podlago, če zaboj miruje?

 4. Kolikšen je naklonski kot klanca, če klada z maso 20 kg pritiska na podlago s silo 173 N? Nalogo reši računsko in grafično!

 5. Na tiru, ki je nagnjen 10o glede na vodoravnico stoji vagon z maso 2t. S kolikšno silo moraš držati vagon, da ne zdrvi po klancu navzdol, če je sila trenja zanemarljiva ?

 6. Na klanec z naklonskim kotom 30o položimo telo z maso 40 kg. Najmanj s kolikšno silo moramo pritiskati na telo pravokotno na klanec, da ne bo drselo po klancu navzdol? Koeficient lepenja med telesom in podlago je 0,1.

 7. Na klancu z naklonskim kotom 45o leži zaboj z maso 30 kg. Kolikšna je sila lepenja med zabojem in podlago, če zaboj miruje?

 8. Na tiru, ki je nagnjen 10o glede na vodoravnico stoji vagon z maso 2 t. S kolikšno silo moraš držati vagon, da ne zdrvi po klancu navzdol, če je koeficient trenja kt = 0,01 ?

 9. Na klancu, ki je dolg 10 km in visok 100 m stoji vagon z maso 5 t. S kolikšno silo moraš držati vagon, da ne zdrvi po klancu navzdol, če je trenje zanemarljivo majhno? Kaj pa če je koeficient trenja 0,1?

 10. Po klancu, ki je nagnjen 30o glede na vodoravnico, se pelje smučar s hitrostjo 15 m/s. Masa smučarja z opremo je 90 kg. Kolikšen je koeficient trenja med smučmi in snegom, če je hitrost smučarja stalna?

 11. S sanmi se pelješ po klancu, ki je nagnjen 30o glede na vodoravnico. Tvoja masa s sanmi je 70 kg. Kolikšen je koeficient trenja med sanmi in snegom, če je tvoja hitrost stalna?

 12. Lokomotiva vleče vrsto vagonov s skupno maso 500 ton navkreber po klancu s strmino 1,5 % in sicer s hitrostjo 30 km/h. Kolikšna sila je za to potrebna, če ne upoštevamo trenja in zračnega upora? Kolikšna pa je sila, če upoštevamo koeficient trenja 0,05? Kolikšna je rezultanta vseh zunanjih sil, ki delujejo na ves vlak v obeh primerih?

 13. Po klancu, ki je dolg 10 km in visok 100 m pelje vlak z maso 250 t s konstantno hitrostjo 20 m/s. Kolikšna sila je potrebna za to, če je trenje zanemarljivo majhno? Kaj pa če je koeficient trenja 0,1? S kolikšno silo vleče 15 t lokomotiva vagone?

 14. Po klancu, ki je visok 10 m, pelje navzdol kolesar s stalno hitrostjo v = 12 m/s, tako da je v 40 s pri vznožju klanca. Sila trenja F = 15 N zavira kolesarja. Koliko je masa kolesarja s kolesom in kolikšen je koeficient trenja?

 15. Avtomobil pelje navzdol po klancu s stalno hitrostjo v = 108 km/h. V času 30 s pripelje do vznožja klanca, ki je visok 100 m. Sila trenja F = 120 N zavira kolesarja. Koliko je masa avtomobila in kolikšen je koeficient trenja?

 16. Delavec se posluži 2,4 m dolgih rant, da dvigne 3200 N težak sod na 80 cm visok voz. S koliko silo mora pehati sod vzporedno s klancem?

 17. Lokomotiva vleče 400-tonski vlak s stalno silo 45 kN po klancu navzgor. Koliko časa potrebuje vlak, da pripelje na vrh 1 km dolgega klanca, če pelje s stalno hitrostjo 10 m/s? Koliko je višina klanca, če trenje zanemariš? Kaj pa če upoštevaš koeficient trenja 0,002? Sod z maso 98 kg valimo na vagon po 1,2 m visokem in 5 m dolgem klancu. Kolikšna sila je za to potrebna, če ne upoštevamo trenja, in kolikšna, če upoštevamo koeficient trenja 0,2?

 18. Klin zabijemo v les s silo 160 N. S kolikšno silo pritiska klin na les, če je čelo klina široko 4,2 cm in stranic dolga 20,5 cm? Kaj pa če upoštevamo še trenje? (k = 0,25)

 19. Kolikšna sila mora delovati na čelo klina, ki ga zabijamo v les, če les deluje na stranice klina s silo 500 N? Širina čela je 5,4 cm in dolžina stranice klina 45 cm. Kaj pa če upoštevamo še trenje? (kt = 0,25 )

 20. Vijak z radijem 1 cm ima pet navojev na enem centimetru in je postavljen tako, da je njegova os navpična. Kolikšno silo v navpični smeri navzdol lahko premaguje vijak, ne da bi se začel odvijati, če je koeficient lepenja med vijakom in podlago 0,05? Kaj pa če upoštevaš še maso vijaka 500 g?

 21. Na klancu, ki je nagnjen 30o glede na vodoravnico stoji voz z maso 50 kg. Koeficient lepenja med vozom in podlago je 0,2. Kako velika dodatna sila zadržuje voz na klancu, če vleče vzporedno s klancem? Kako velika sila pa mora tiščati voz pravokotno na klanec, da ne zdrsne?

 22. Na klancu miruje telo s težo 5N. Klanec je dolg 5m in visok 3m.
  a)
  Nariši sliko v ustreznem merilu ter vse sile na telo ter jih označi!
  b)
  Koliko je sila lepenja (to je sila trenja v mirovanju)?
  c)
  Najmanj koliko je koeficient lepenja, da telo lahko miruje na takšnem klancu?
  d)
  Če telo potegnemo po klancu navzdol s silo 1N, se premakne. Koliko je sedaj koeficient lepenja?
  e)
  S kolikšno silo bi morali to telo vleči po klancu navzgor, da bi se začelo premikati?

 23. Na klancu miruje telo s težo 10N. Klanec je dolg 10m in visok 6m.
  a)
  Nariši sliko v ustreznem merilu ter vse sile na telo ter jih označi!
  b)
  Koliko je sila lepenja (to je sila trenja v mirovanju)?
  c)
  Najmanj koliko je koeficient lepenja, da telo lahko miruje na takšnem klancu?
  d)
  Če telo potegnemo po klancu navzdol s silo 1N, se premakne. Koliko je sedaj koeficient lepenja?
  e)
  S kolikšno silo bi morali to telo vleči po klancu navzgor, da bi se začelo premikati?

me 2007-11-05