T raztezanje

 1. Na steklen okvir je pritrjena jeklena žica debeline 0, 01mm in dolžine 10cm. napetost žice pri 20oC je 0, 1N. kolikšna je napetost žice pri 100oC? ( temperaturni razteznostni koeficient za steklo: 0, 85 . 10-5K-1, temperaturni razteznostni koeficient za jeklo: 1, 2 . 10-5K-1, prožnostni modul za jeklo: 206N/m2)

 2. Kolikšen mora biti razmik med tračnicami z dolžino 20m, če se pozimi ohladijo do -30oC, poleti pa segrejejo do 90oC? Koeficient temperaturnega raztezka za jeklo je 1, 2 . 10-5K-1!

 3. Kolikšen mora biti razmik med cesto in viaduktom, ki je dolg 10m, če se viadukt pozimi ohladi do -20oC, poleti pa segreje do 90oC? Temperaturni koeficient linearnega raztezka za beton je 1, 2 . 10-5K-1!

 4. Litrsko steklenico napolnimo z vodo pri temperaturi 20oC, in trdno zapremo. V zamašek zapičimo cevko s presekom 2mm2. Kako visoko se dvigne voda v zamašku, ko steklenico z vodo segrejemo do 100oC?

 5. V valjasto aluminijasto posodo s premerom 12 cm in višino 12 cm natočimo vodo, ki ima na začetku temperaturo 10oC, tako kot posoda. Posoda je do vrha polna! Postavimo jo na grelnik in segrejemo na 70oC. Koliko vode steče iz posode? ( $ \beta_{{voda}}^{}$ = 2 . 10-4K-1, $ \alpha_{{aluminij}}^{}$ = 2, 3 . 10-5K-1)

 6. V valjasto aluminijasto posodo s premerom 7 cm in višino 7 cm natočimo vodo, tako da je na začetku pri temperaturi 75oC, posoda do roba polna. Posodo postavimo v hladilnik, kjer se temperatura čez čas ustali na 5oC. Koliko vode bi lahko dolili v posodo? ( $ \beta_{{voda}}^{}$ = 2 . 10-4K-1, $ \alpha_{{aluminij}}^{}$ = 2, 3 . 10-5K-1)

 7. V cevki, ki je dolga 1 m in ima notranji premer 3 mm, je 20 g živega stebra pri temperaturi 30oC. Za koliko se premakne živo srebro, ko se termometer ohladi za 10oC? Kako dolga je ena stopinja na skali tega termometra? ( $ \varrho_{{Hg}}^{}$ = 13, 6$ {\frac{{g}}{{cm^3}}}$,        $ \beta_{{Hg}}^{}$ = 1, 8 . 10-4K-1,        $ \alpha_{{steklo}}^{}$ = 1 . 10-5K-1)
  Rp:
  ko se termometer ohladi, se ohladi tako steklo kot živo srebro; upoštevati je treba temperaturno raztezanje obeh
  če bo steklena cevka postavljena vodoravno, se bo živo srebro razlilo iz nje, zato cevko raje postavimo navpično
  (op.: ker ima živo srebro precej veliko površinsko napetost, bi lahko celo ostalo v cevki, zato upoštevaj tudi to rešitev) začetna višina alkoholnega stolpca:

  lo = $\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\frac{m}{\varrho_{Hg}}}}{{\pi r^2}}}$ = $\displaystyle {\frac{{1,47cm^3}}{{0,0707cm^2}}}$ = 20, 8cm

  sprememba prostornine alkohola:

  $\displaystyle \Delta$Va = $\displaystyle \beta$Vo$\displaystyle \Delta$T = 1, 8 . 10-4K-1 . 1, 47cm3 . 10K = - 2, 65 . 10-3cm3

  sprememba preseka steklene cevke:

  $\displaystyle \Delta$Ss = 2$\displaystyle \alpha$So$\displaystyle \Delta$T = 1 . 10-5K-1 . 7, 07mm2 . 10K = - 7, 07 . 10-4mm2

  nova višina alkohola v stekleni cevi:

  l = $\displaystyle {\frac{{V_o - \Delta V_a}}{{S_o - \Delta S_s}}}$ = $\displaystyle {\frac{{1,46735cm^3}}{{7,06929mm^2}}}$ = 20, 76cm

  sprememba višine alkoholnega stolpca

  $\displaystyle \Delta$l = l - lo = - 0, 04cm

  dolžina ene stopinje:

  l1 = $\displaystyle {\frac{{\vert\Delta l\vert}}{{10}}}$ = 40$\displaystyle \mu$m = 0, 004cm

  lahko pa bi tudi sklepali, da je raztezanje stekla zanemarljivo majhno, glede na to, da je koeficient temperaturnega raztezanja stekla 20 krat manjši od koeficienta temperaturnega raztezanja živega srebra
  v tem približku bi računali takole:

  $\displaystyle \Delta$l = l - lo = $\displaystyle {\frac{{V_o - \Delta V_a}}{{S_o - \Delta S_s}}}$ - $\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\Delta V_a}}{{S_o}}}$ = $\displaystyle \beta$$\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$$\displaystyle \Delta$T = - 0, 037cm

  pri tem smo spremembo preseka cevke $ \Delta$Ss zanemarili!

 8. V cevki, ki je dolga 10 m in ima notranji premer 3 mm, je 20 g obarvanega alkohola pri temperaturi 30oC. Za koliko se premakne alkohol, ko se termometer segreje za 10oC? Kako dolga je ena stopinja na skali tega termometra? ( $ \varrho_{{alko}}^{}$ = 0, 75$ {\frac{{g}}{{cm^3}}}$,        $ \beta_{{alko}}^{}$ = 11 . 10-4K-1,        $ \alpha_{{steklo}}^{}$ = 1 . 10-5K-1)

  Rp:

  ko se termometer segreje, se segreje tudi steklo; upoštevati je treba temperaturno raztezanje obeh

  če bo steklena cevka postavljena vodoravno, se bo alkohol razlil iz nje, zato cevko raje postavimo navpično

  začetna višina alkoholnega stolpca:

  lo = $\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\frac{m}{\varrho_a}}}{{\pi r^2}}}$ = $\displaystyle {\frac{{26,67cm^3}}{{0,0707cm^2}}}$ = 377, 3cm

  sprememba prostornine alkohola:

  $\displaystyle \Delta$Va = $\displaystyle \beta$Vo$\displaystyle \Delta$T = 11 . 10-4K-1 . 26, 67cm3 . 10K = 0, 293cm3

  sprememba preseka steklene cevke:

  $\displaystyle \Delta$Ss = 2$\displaystyle \alpha$So$\displaystyle \Delta$T = 1 . 10-5K-1 . 7, 07mm2 . 10K = 7, 07 . 10-4mm2

  nova višina alkohola v stekleni cevi:

  l = $\displaystyle {\frac{{V_o + \Delta V_a}}{{S_o + \Delta S_s}}}$ = $\displaystyle {\frac{{26,67cm^3}}{{7,0707mm^2}}}$ = 381, 3cm

  sprememba višine alkoholnega stolpca

  $\displaystyle \Delta$l = l - lo = 4cm

  dolžina ene stopinje:

  l1 = $\displaystyle {\frac{{\Delta l}}{{10}}}$ = 4mm

  lahko pa bi tudi sklepali, da je raztezanje stekla zanemarljivo majhno, glede na to, da je koeficient temperaturnega raztezanja stekla 100 krat manjši od koeficienta temperaturnega raztezanja alkohola

  v tem približku bi računali takole:

  $\displaystyle \Delta$l = l - lo =

  = $\displaystyle {\frac{{V_o + \Delta V_a}}{{S_o + \Delta S_s}}}$ - $\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$ = $\displaystyle {\frac{{\Delta V_a}}{{S_o}}}$ =

  = $\displaystyle \beta$$\displaystyle {\frac{{V_o}}{{S_o}}}$$\displaystyle \Delta$T = 4, 15cm

  pri tem smo spremembo preseka cevke $ \Delta$Ss zanemarili!

 9. V cevki, ki je dolga 5m in ima notranji premer 3mm, je 20g živega stebra pri temperaturi 30oC. Za koliko se premakne živo srebro, ko se termometer ohladi za 10oC? Kako dolga je ena stopinja na skali tega termometra? ( $ \varrho_{{Hg}}^{}$ = 13, 6$ {\frac{{g}}{{cm^3}}}$,$ \beta_{{Hg}}^{}$ = 1, 8 . 10-4K-1,$ \alpha_{{steklo}}^{}$ = 1 . 10-5K-1)

 10. V cevki, ki stoji navpično, je dolga 10m in ima notranji premer 3mm, je 200g živega stebra pri temperaturi 30oC. Za koliko se premakne živo srebro, ko se termometer ohladi za 10oC? Kako dolga je ena stopinja na skali tega termometra? ( $ \varrho_{{Hg}}^{}$ = 13, 6$ {\frac{{g}}{{cm^3}}}$,$ \beta_{{Hg}}^{}$ = 1, 8 . 10-4K-1,$ \alpha_{{steklo}}^{}$ = 1 . 10-5K-1)

 11. Železni pokrov električnega jaška ima obliko kvadrata s stranico 70cm. Za koliko se poveča njegova ploščina, če se segreje za 50oC?

 12. Kovanec ima premer 2cm. Za koliko se poveča njegova ploščina, če se segreje za 30oC?

 13. Aluminijasta plošča ima obliko kvadrata s stranico 30cm. Za koliko se poveča njena ploščina, ko se segreje za 20oC?

 14. Zgoščenka (CD plošček, tlačenka...) ima premer 11, 5cm, Za koliko se poveča njena ploščina, ko se segreje za 40oC?

 15. V cevko s presekom 2mm2 vlijemo 1cm3 petroleja. Ko ga segrejemo od 0oC do 50oC, se gladina petroleja v cevki dvigne za 25mm. Kolikšen je koeficient prostorskega temperaturnega raztezka petroleja? Za koliko se v resnici poveča prostornina petroleja, če upoštevamo, da se pri segrevanju od 0oC do 50oC razteza tudi steklo iz katerega je cevka? (linearni temperaturni koeficient za steklo je 7, 6 . 10-6st-1

 16. V cevko s presekom 2mm2 vlijemo 1cm3 petroleja. Ko ga segrejemo od 0oC do 50oC, se gladina petroleja v cevki dvigne za 25mm. Kolikšen je koeficient prostorskega temperaturnega raztezka petroleja? Za koliko se v resnici poveča prostornina petroleja, če upoštevamo, da se pri segrevanju od 0oC do 50oC razteza tudi steklo iz katerega je cevka? (linearni temperaturni koeficient za steklo je 7, 6 . 10-6st-1)

 17. V cevko s presekom 3mm2 vlijemo 4cm3 vode. Ko jo segrejemo od 0oC do 70oC, se gladina vode v cevki dvigne za 35mm. Kolikšen je koeficient prostorskega temperaturnega raztezka vode? Za koliko se v resnici poveča prostornina vode, če upoštevamo, da se pri segrevanju od 0oC do 70oC razteza tudi steklo iz katerega je cevka? (linearni temperaturni koeficient za steklo je 7, 6 . 10-6st-1)

me 2007-11-05