kalorimetrija

 1. Vodna para je pri tlaku p = 1, 013bara zaprta v posodi s prostornino V = 1, 5m3 in ima temperaturo T = 150oC. V posodo vržemo 1kg ledu s temperaturo -20oC. Koliko je zmesna temperatura, koliko ledu, vode in pare dobimo? (konstante: cp(H2O) = 4200J/(kgK), cp(led) = 2200J/(kgK), R = 8314J/K, qi = 2, 26(MJ)/kg, qt = 336kJ/kg )
  Rp:
  Nastane 0,97 kg vode in 4,33 kg vodne pare (oboje pri T = 100oC).

 2. V posodi je 10l vode in 0, 5kg ledu. Vanjo postavimo vroč kos svinca mase 6kg. Kolikšna je bila temperatura svinca, če se je ravno ves led stalil? ( cp = 130J/(kgK), qt = 336kJ/kg )

 3. V 0, 5kg vode s temperaturo 18oC damo 300g cinka s temperaturo 100oC. Končna temperatura je 22, 2oC. Kolikšna je specifična toplota cinka? ( cp(H2O) = 4200J/(kgK))
  Rp:
  cp(Zn) = 378J/(kg . K)

 4. V 2, 5kg vode s temperaturo 17oC potopimo svinčeno kroglico z maso 300g in temperaturo 64oC. Kolikšna je končna temperatura? ( cp(H2O) = 4200J/(kgK), cp(Pb) = 130J/(kgK))
  Rp:
  T = 30oC

 5. Kos aluminija z maso 300g in temperaturo 93oC potopimo v 3kg vode s temperaturo 17oC. Kolikšna je končna temperatura? ( cp(H2O) = 4200J/(kgK), cp(Al )= 1000J/(kgK))
  Rp:
  T = 301, 5K = 28, 5oC

 6. Zmešamo 3kg vode s temperaturo 70oC in 2kg vode s temperaturo 10oC. Kolikšna je končna temperatura vode? ( cp(H2O) = 4200J/(kgK))
  Rp:
  T = 319K = 46oC

 7. 400g ledu s temperaturo -30oC potopimo v 2, 5kg vrele vode. Kolikšna je zmesna temperatura, ko se ves led stali?
  Rp:
  T = 4oC

 8. 2, 5kg vode s temperaturo 90oC je treba ohladiti na 10oC. Koliko ledu s temperaturo 0oC moramo spustiti v vodo?
  Rp:
  m = 2, 5kg

 9. Koliko toplote je potrebno, da iz 1kg ledu pri tališču dobimo vodo s temperaturo 20oC?
  Rp:
  $ \Delta$T = 418kJ

 10. Kos kovine z maso 2, 4kg in s temperaturo 120oC vržemo v 0, 5kg zdrobljenega ledu s temperaturo -10oC. Končna temperatura vode in kovine je 46oC. Kolikšna je specifična toplota kovine?
  Rp:
  cp = 1602J/(kg . K)

 11. Koliko vodne pare moramo napeljati v 5kg vode s temperaturo 10oC, da bo zmesna temperatura 25oC? Para ima temperaturo 100oC.
  Rp:
  m = 8, 17kg

 12. 1l vrelega čaja hočemo ohladiti na 45oC. Koliko hladnega čaja s temperaturo 20oC moramo doliti?
  Rp:
  m = 2, 2kg

 13. Koliko aluminija s temperaturo 93oC moramo potopiti v 1, 5kg vode s temperaturo 18oC, da bo končna temperatura obeh 40oC?
  Rp:
  m = 2, 6kg

 14. V 0, 5kg ledeno mrzle vode napelji 0, 1kg vodne pare s temperaturo 100oC. Kaj dobiš na koncu?
  Rp:
  ko v ledeno mrzlo vodo napeljemo paro, se prične voda segrevati, pri tem pa se para kondenzira; če bo pare dovolj se bo voda segrela na 100oC, drugače pa bo para popolnoma kondenzirala in se nato še ohladila
  pri kondenzaciji pare dobimo toploto:

  Ql = mpqi = 0, 1kg . 2, 26$\displaystyle {\frac{{MJ}}{{kg}}}$ = 226kJ

  pri segrevanju od 0oC do 100oC prejme voda toploto:

  Qv = mvcp$\displaystyle \Delta$T = 0, 5kg4200$\displaystyle {\frac{{J}}{{kg K}}}$100K = 210kJ

  ker ima para večjo zalogo toplote, kot jo potrebuje za segrevanje vode sklepamo, da bo še del vode izparel:

  Q = Qp - Qv = 16kJ

  s katero lahko izparimo še:

  m = $\displaystyle {\frac{{Q}}{{q_i}}}$ = $\displaystyle {\frac{{16kJ}}{{2,26MJ/kg}}}$ = 7g

  torej imamo na koncu mešanico vode in pare pri 100oC; pare je 107g vode pa 493g vrele vode

 15. V 1kg ledeno mrzle vode napelji 0, 1kg vodne pare s temperaturo 100oC. Kaj dobiš na koncu?
  Rp:
  Tk = 58oC

 16. V 1 kg vode s temperaturo 60oC deni 1 kg ledu s temperaturo 0oC. Kaj dobiš na koncu?
  Rp:
  Dobimo 0, 256kg ledu (pr 0oC) in 1, 75kg vode (pr 0oC).

 17. V 0,5 kg vode s temperaturo 60oC deni 0,2 kg ledu s temperaturo 0oC. Kaj dobiš na koncu?
  Rp:
  ko damo led v vodo, se prične led taliti, če bo ledu dovolj se bo voda ohladila na 0oC, drugače pa se bo ves led stalil in nato še segrel
  za taljenje ledu potrebujemo toploto:

  Ql = mlqt = 0, 2kg . 334$\displaystyle {\frac{{kJ}}{{kg}}}$ = 66, 8kJ

  pri ohlajanju do 0oC odda voda toploto:

  Qv = mvcp$\displaystyle \Delta$T = 0, 5kg4200$\displaystyle {\frac{{J}}{{kg K}}}$60K = 126kJ

  ves led se je stalil, voda se je ohladila na 0oC, tako da imamo sedaj 0,7 kg vode pri 0oC in še nam ostane nekaj toplote:

  Q = Qv - Ql = 59, 2kJ

  s katero lahko segrejemo vseh 0,7kg vode za:

  $\displaystyle \Delta$T = $\displaystyle {\frac{{Q}}{{m c_p}}}$ = $\displaystyle {\frac{{Q_v - Q_l}}{{(m_v+m_l)c_p}}}$ = $\displaystyle {\frac{{59,2kJ}}{{0,7kg\cdot 4,2\frac{kJ}{kgK}}}}$ = 20, 1oC

  torej ima 0,7 kg vode na koncu temperaturo 20, 1oC

 18. V 0,5 kg ledeno mrzle vode napelji 0,1 kg vodne pare s temperaturo 100oC. Kaj dobiš na koncu?
  Rp:
  Dobimo 0,00265 kg pare (pri T = 10oC) in 1,49735 kg vode (pri T = 150oC).

 19. V 1 kg ledu pri T = - 30oC zlijemo 2 kg vode pri T = 50oC nato pa še v zmes napeljemo 1 kg vodne pare s T = 130oC. Kaj dobimo na koncu?
  Rp:
  Dobimo 0,48 kg vodne pare in 3,52 kg vode (oboje pri T = 100oC).

 20. kg vode s temperaturo 90oC je treba ohladiti na 0oC. Koliko ledu s temperaturo 0oC moramo spustiti v vodo? [ cp(H2O) = 4200$ {\frac{{J}}{{kgK}}}$, qt = 334$ {\frac{{kJ}}{{kg}}}$]

 21. Kos kovine z maso 400g in temperaturo 207oC potopimo v 1kg vode s temperaturo 13oC. Zmesna temperatura je 20oC. Koliko je specifična toplota kovine? [ cp(H2O) = 4200$ {\frac{{J}}{{kgK}}}$]

 22. Za koliko stopinj Celzija se segreje žoga z maso 150g, če ji dovedemo 100kJ toplote? (specifična toplota žoge cp = 8000J/kgK)

 23. Ledu, ki ima maso 0, 5kg in temperaturo 0oC dovedemo 400kJ toplote. Opiši spremembo! Koliko je ravnovesna temperatura?

 24. Voda ima temperaturo 100oC in maso 1, 5kg. Dovedemo ji 2MJ toplote. Opiši spremembo! Koliko je ravnovesna temperatura?

 25. Koliko toplote potrebujemo, da stalimo 100g ledu? (talilna toplota vode qt = 334kJ/kg, specifična toplota ledu cp = 2200J/kgK)

 26. Za koliko stopinj Celzija se segreje 2g aluminija, če mu dovedemo 200kJ toplote?

 27. Koliko vode segrejemo od 20oC do 70oC s 100kJ toplote?

 28. Za koliko stopinj se segreje 2 decilitra vode, če ji dovedemo 100kJ toplote? (specifična toplota vode cp = 4200J/kgK)

 29. 3 kg vode s temperaturo 80oC je treba ohladiti na 20oC. Koliko ledu s temperaturo 0oC moramo spustiti v vodo?

 30. 3 dcl mleka s temperaturo 20oC je treba segreti na 80oC. Koliko vodne pare s temperaturo 100oC moramo spustiti v mleko? ( cp = 4000J/kgK, qi = 2, 26MJ/kg, $ \varrho$ = 1g/cm3)

 31. 2kg vode s temperaturo 90oC je treba ohladiti na 10oC. Koliko ledu s temperaturo 0oC moramo spustiti v vodo? ( cp = 4200J/kgK, qt = 334kJ/kg)

 32. Kos kovine z maso 300g in temperaturo 193oC potopimo v 1kg vode s temperaturo 17oC. Zmesna temperatura je 30oC. Koliko je specifična toplota kovine? [ cpH2O = 4200J/kgK]

 33. Toplotno izolirano posodo, v kateri je voda pri 0oC, izčrpavamo tako, da sproti odvajamo nastalo paro. Kolikšen del vode izpari, preden preostala voda zmrzne? Izparilna toplota vode pri 0oC je 2, 5MJ/kg, talilna toplota ledu pa 349kJ/kg.

 34. V toplotno izolirano posodo natočimo 300g vode, ki ima temperaturo 0oC. Dodamo led, ki ima prav tako temperaturo 0oC. V posodo potopimo grelec. Merimo temperaturo v posodi v odvisnosti od časa in ugotovimo, da je prvih 30s temperatura 0oC, nato pa v naslednjih 40s naraste na 20oC. Koliko ledu smo dali v posodo in kolikšna je moč grelca?
  Rp:
  Upoštevamo, da led prejme toploto Pt1 = m1qt, kjer je t1 čas taljenja ledu. Voda (nekaj je je bilo že na začetku, nekaj pa je je nastalo, ko se je led stalil) pa prejme toploto Pt2 = (m1 + m2)cp$ \Delta$T. Tako izračunamo, da smo v posodo dali 70g ledu, moč grelca pa je 776W.

 35. V toplotno izolirano posodo natočimo 200g vode, ki ima temperaturo 0oC. Dodamo led, ki ima prav tako temperaturo 0oC. V posodo potopimo grelec. Merimo temperaturo v posodi v odvisnosti od časa in ugotovimo, da je prvih 20s temperatura 0oC, nato pa v naslednjih 30s naraste na 40oC. Koliko ledu smo dali v posodo in kolikšna je moč grelca?
  Rp:
  V posodo smo dali 100g ledu, moč grelca pa je 1, 685kW.

 36. V toplotno izolirano posodo smo dali vodo. Nato smo dodali 75g ledu s temperaturo 0oC. Merili smo temperaturo vode v odvisnosti od časa. Meritve so podane v tabeli:

  t[s] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
  T[oC] 63 51,7 46,9 44,0 42,5 41,4 40,7 39,7 39,5 39,5

  Nariši graf temperature v odvisnosti od časa! Koliko je zmesna temperatura? Koliko vode je bilo na začetku v posodi?

  Rp:
  Ko tečke vnesemo v graf, jih povežemo s sklenjeno krivuljo, ki se jim kar najbolj prilega (slika 30). Z grafa zlahka določimo zmesno oziroma končno temperaturo Tk = 39, 5oC. Ker poznamo začetno temperaturo vode Tz = 63oC je spremembo temperature vode $ \Delta$T = 23, 5oC enostavno določiti.

  Slika 30: Temperatura vode, ki smo ji dodali moker led se eksponentno približuje končni oziroma ravnovesni temperaturi.
  \includegraphics[width=180pt]{zmesna-temp}

  Začetno maso vode lahko določimo, če predpostavimo, da je opazovani sistem zares toplotno izoliran. Pomeni, da led prejme natanko toliko toplote kot jo voda odda:

  mvcp$\displaystyle \Delta$Tv = mlqt + mlcp$\displaystyle \Delta$Tl

  vidimo, da moramo iz grafa razbrati še, koliko je sprememba temperature vode, ki je nastala iz ledu $ \Delta$Tl = 39, 5oC. Izrazimo maso vode mv in izračunamo:

  mv = $\displaystyle {\frac{{ m_l q_t+m_l c_p \Delta T_l }}{{c_p \Delta T_v}}}$ = $\displaystyle {\frac{{25,05kJ+12,44kJ}}{{98,7\frac{kJ}{kg}}}}$ = 0, 3798kg = 380g

 37. V toplotno izolirano posodo smo dali 306g vode. Nato smo dodali led s temperaturo 0oC. Merili smo temperaturo vode v odvisnosti od časa. Meritve so podane v tabeli:

  t[s] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
  T[oC] 48 36,7 31,9 29,0 27,5 26,4 25,7 24,7 24,6 24,6

  Nariši graf temperature v odvisnosti od časa! Koliko je zmesna temperatura? Koliko ledu smo dodali v posodo?

  Rp:
  ml = 69g

 38. Voda ima pri 20oC gostoto 0, 99829 g/cm3. Koliko toplote moramo dovesti 200g vode, da bo gostota vode 0, 97160 kg/dm3. Temperaturno raztezanje posode zanemarimo! Povprečni temperaturni koeficient prostorninskega raztezanja vode je 42, 3 . 10-5 K-1, specifična toplota vode je 4, 2kJ/kgK.
  Rp:
  Če se spomnimo, da lahko temperaturni koeficient definiramo tudi takole

  $\displaystyle \beta$ = $\displaystyle {\frac{{1}}{{\varrho}}}$$\displaystyle {\frac{{\Delta\varrho}}{{\Delta T}}}$

  potem lahko hitro izračunamo:

  Q = mcp$\displaystyle \Delta$T = mcp$\displaystyle {\frac{{\Delta\varrho}}{{\beta \varrho}}}$ = 54, 6kJ

  Lahko pa računamo postopoma: najprej prostornino pri začetni temperaturi V1 = $ {\frac{{m}}{{\varrho_1}}}$ = 200, 3cm3, nato prostornino pri končni temperaturi V2 = $ {\frac{{m}}{{\varrho_2}}}$ = 205, 8cm3 in še spremembo prostornine $ \Delta$V = $ \Delta$V2 - $ \Delta$V1 = 5, 55cm3. Sedaj lahko izračunamo še spremembo temperature:

  $\displaystyle \Delta$V = $\displaystyle \beta$V$\displaystyle \Delta$T     $\displaystyle \Rightarrow$     $\displaystyle \Delta$T = $\displaystyle {\frac{{\Delta V}}{{\beta V}}}$ = 65, 46oC

  in končno še toploto:

  Q = mcp$\displaystyle \Delta$T = 54, 9kJ

 39. Voda ima pri 90oC gostoto 0, 96506 g/cm3. Koliko toplote moramo odvzeti 300g vode, da bo gostota vode 0, 99713 kg/dm3. Temperaturno raztezanje posode zanemarimo! Povprečni temperaturni koeficient prostorninskega raztezanja vode je 47, 4 . 10-5  K-1, specifična toplota vode je 4, 2kJ/kgK.
  Rp:
  Q = - 85, 5kJ

me 2007-11-05