Slike

 1. Kroglica na tekočem traku.
 2. Graf hitrosti v odvisnosti od časa (graf v(t)).
 3. Graf hitrosti v odvisnosti od časa (graf v(t)).
 4. Graf hitrosti v odvisnosti od časa.
 5. Graf hitrosti v odvisnosti od časa II.
 6. Graf hitrosti v odvisnosti od časa II.
 7. Graf hitrosti v odvisnosti od časa.
 8. Graf hitrosti v odvisnosti od časa.
 9. To je za fazane.
 10. Svetilka na steni.
 11. Svetilka na steni.
 12. Dva dinamometra.
 13. Sile na telo A in B.
 14. Sile na telo A in B.
 15. Prekucnimo kvader! Kje bomo pritisnili na kvader, v kateri smeri in s kolikšno silo?
 16. Ravnovesje I.
 17. Ravnovesje II.
 18. Voziček na vodoravni mizi.
 19. Na klancu.
 20. Akrobatski zavoj.
 21. Prizmi v gibanju.
 22. U cevka.
 23. Zožena posoda in tlak v njej.
 24. sile na mehurček zraka v vodi
 25. Graf hitrosti v odvisnosti od časa za gibanje telesa, kadar moramo upoštevati upor sredstva, skozi katerega se giblje predmet.
 26. graf V(T) pri konstantnem tlaku
 27. graf p(V) tlak je obratno sorazmeren s prostornino
 28. graf V(T) pri p = konst.
 29. Graf tlaka v odvisnosti od prostornine za smejalni plin.
 30. Temperatura vode, ki smo ji dodali moker led se eksponentno približuje končni oziroma ravnovesni temperaturi.
 31. Tri sobe.
 32. Graf hitrosti, odmika in pospeška v odvisnosti od časa.
 33. Skica z označbami uporabljenimi pri računanju!
 34. Graf energije v odvisnosti od časa
 35. Lom svetlobe na plasti stekla.
 36. Vezava uporov
 37. Vezava uporov
 38. Gibanje mehurčka zraka v vodi I.
 39. Gibanje mehurčka zraka v vodi II.
 40. Gibanje mehurčka zraka v vodi III.me 2007-11-05