\includegraphics[width=2cm]{logo_GL.eps}

Fizikalne nadloge

Gimnazija Ledina
Aleš


Date: 5. november 2007

Povzetek:

Nadloge so namenjene reševanju! Zbrane so naloge iz starih testov, ki so se nabrale v zadnjih nekaj desetletjih, in druge zanimive nadlogenapaberkovane iz raznoraznih koncev (Upamo, da s tem ne kršimo avtorskih pravic.). Veliko veselja pri reševanju.

Po petih letih je fizika.ledina.org/nadloge dobila novo obleko. Glavni namen nove obleke je, da bi se na strani pojavilo kar največ novih nalog in rešitev.

Prva zvežčič je izšel 1987, kmalu (1992) pa ga je nadgradila prva izdaja, ki je zakrožila med ledinskimi dijaki. Po nekaj letih (1997) je nastala prva spletna stran, ki je bila še statična. Konec leta 2001 se je pojavila dinamična spletna varianta. Razpored poglavij je ostal takšen, kot je bil v prvi ledinski izdaji. Mogoče se bo komu zdel takšen razpored nenavaden in nepriročen, saj se danes uči po drugačnem vrstnem redu. Glede na to, da se vrstni red poučevanja precej menja, smo ostali pri razporedu poglavij.

V dodatku so zbrane nekatere konstante, ki utegnejo pomagati pri reševanju nalog, nekaj tabel in predloge za risanje grafov.

Vzdrževanje tolikšne zbirke podatkov je precej dolgotrajno opravilo, zato bodite potrpežljivi.

Trenutno (december 2010) urejamo zapise fizikalnih količin in enot. Veliko težav imamo s pretvorbo LATEX besedila v lepo HTML obliko. Lepopisni dogovor je, da fizikalne količine pišemo kurzivno (e.g. s za pot, m za maso, F za silo...), medtem ko enote fizikalnih količin pišemo pokončno v normalni pisavi (e.g. s za sekundo, m za meter, F za farad...). Bralec in reševalec bosta kmalu ugotovila, da trenutna spletna verzija fizikalnih nadlog mnogokrat krši ta dogovor. Upamo, da bosta sama ugotovila, v katerem primeru je mišljena enota in v katerem fizikalna količina.

Sproti preglejujemo rešitve in tu in tam kakšno dodamo. Uporabniki nam lahko pomagate na več načinov. Če ugotovite, da se kakšna naloga pojavi več kot enkrat nam prosim sporočite. Tudi drugih pripomb bomo veseli. Rešitve za večino nalog (kjer sploh so!) so samo prepisane, ne pa tudi preverjene. Če imate veselje do pisanja nalog ali njihovega reševanja, nam jih pošljite. Najbolj priročno je, če je naloga ali rešitev zapisana v LATEX formatu, ali pa kot navaden tekst.

mailto: fizika na ledina pika sime 2007-11-05